Month: July 2009

15. Gołkowice, kościół św. Anny

Miejscowość wymieniona po raz pierwszy w roku 1223; kościół wymieniony w protokole wizytacyjnym w 1688 r. jako nowa kaplica (”capella nova”) drewniana, bez wieży, a jedynie z wieżyczką sygnaturki na dachu. Restaurowano ją w 1746 r. na koszt właściciela wsi, Rudolfa Czelesty. Obecny kościól zbudowany  w roku 1878 w konstrukcji szkieletowej; częściowo otoczony sobotarni; prezbiteriurn …

Read More 15. Gołkowice, kościół św. Anny

16. Bieruń Stary, kościół św. Walentego

Zbudowany prawdopodobnie pomiędzy 1598 a 1628 r.; odnawiany w 1678, 1725, 1762, 1768, 1776, 1843, 1845, 1859, 1941-4. Zrębowy, na podmurówce kamiennej,i ceglanej (1910); kruchta szkieletowa; prezbiteriurn 3-bocznie zamknięte; w prezbiteriurn sklepienie, w zakrystii, nawie i kruchcie stropy; Ołtarz główny – w dolnej części wczesnobarokowy (ok. poł. XVII w.), w górnej późnobarokowy (ok. 1725 r.- …

Read More 16. Bieruń Stary, kościół św. Walentego

17. Borowa Wieś, kościół św. Mikołaja (do 1938 roku w Przyszowicach)

Kościół wymieniony w roku 1335; wg prtokołów wizytacyjnych z lat 1679 i 1688 był tam kościół murowany (wymiary 30 x 14  łokci, t.j.18,84 x 8,79 m), ale w 1688 r. był już zrujnowany i opuszczony; obecny kościół zbudowany 1720 lub 1737; zrębowy, na padmurowaniu, wieża szkieletowa. Prezbiterium 3-bocznie zamkniçte; nawa prostokątna; od strony południowej przylega …

Read More 17. Borowa Wieś, kościół św. Mikołaja (do 1938 roku w Przyszowicach)

18. Paniowy, kościół świętych Piotra i Pawła

Kościół parafialny wzmiankowany 1325; od XVII w. filialny; 1570—1630 w rękach protestantów; wymieniony 1679 i 1688 w protokołach wizytacyjnych – był cały drewniany( “tota lignea”) z wieżą przyłączoną do korpusu nawy i z drewnianą , ciemną w środku zakrystią (“sacristia lignea obscura”). Obecny kościół zbudowany w roku 1757; zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa …

Read More 18. Paniowy, kościół świętych Piotra i Pawła

19. Ćwiklice, kościół św. Marcina

Wymieniony w roku 1326, obecny zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku; przebudowany w XVIII w. i XIX/XX wieku; zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; dawna zakrystia od północy(obecnie kruchta), nowa zakrystia od południa, szkieletowa nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; od południa nawy późniejsza kaplica;wnętrze przekryte obecnie stropami płaskimi ( w prezbiterium na ściane …

Read More 19. Ćwiklice, kościół św. Marcina

20. Góra, kościół św. Barbary

W 1525 r. dokumenty mówiły o istnieniu stawów należących do kościoła w Górze; obecny kościół zbudowany prawdopodobnie w II połowie XVI wieku; w latach 1580-1628 w rękach protestantów; w 1596 roku właściciel Góry, Grygier Blauck zobligował swego stryja Antoniego, by przeznaczył 100 talarów na remont kościoła. W 1628 roku kościół wizytowany był przez ewangelickiego dziekana …

Read More 20. Góra, kościół św. Barbary

21. Grzawa, kościół św. Jana Chrzciciela

Zbudowany zapewne na początku XVI w.; w okresie od 1580 do 1651 pozostawał w rękach protestantów; w 1628 r. kościół w Grzawie był (wraz z kościołem w Miedźnej) wizytowany przez pszczyńskiego dziekana protestanckjego, ks. Johannesa Hoffmanna. Fragment protokołu przezeń napisanego cytujemy poniżej*. W 1651 r. kościół został odzyskany przez katolików; przebudowany w roku 1690; zrębowy, …

Read More 21. Grzawa, kościół św. Jana Chrzciciela

22. Łąka, kościół św. Mikołaja

Wzmiankowanv  w roku 1449; od roku 1570 w rękach protestantów; w 1623 r, kościół był wizytowany przez protestanckiego dziekana pszczyńsktego Johannesa Hoffmanna, który odnotował, że “W Łące jest dobrze zbudowany ładny kościół, w nim są 3 dzwony.”, W protokole odnotowano też, że proboszczem był tam wówczas „Johan Laβitius” (gdzie indziej wymieniony jako “Joannes Laβitius vel …

Read More 22. Łąka, kościół św. Mikołaja

23. Miedźna, kościół św. Klemensa Papieża

Wzmiankowany w roku 1326; w roku 1628.kościół w Miedźnej wizytoweny wraz z kościołem, w Grzawie przez protestanekiego dziekana pszczyńskiego, Johannesa Hoffmanna (p. charakterystyka k. w Grzawie); obecny kościół zbudowany w XVII wieku; powiększony ku zachodowi w XVIII wieku; konstrukcja ścian kościoła zrębowa, wieża słupowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; nawa – wydłużony prostokąt; w prezbiterium sklepienie …

Read More 23. Miedźna, kościół św. Klemensa Papieża

24. Pielgrzymowice ,kościół św. Katarzyny

Wymieniony w roku 1535; XI/XVII. w. w rękach protestantów; 1654 odzyskany przez katolików; obecny kościół zbudoweny 1675 (cieśle: A. Werner i B. Duda) z pieniędzy kościelnych, przy czym drewno i transport zapewnił kolator (protok. wizyt. z 1679 i 1688); protokół z 1679 wspomina ponadto, że wieża jest oddalona od kościoła (”aliquantum ab ecclesia remota”), później …

Read More 24. Pielgrzymowice ,kościół św. Katarzyny