Month: February 2011

Luźne uwagi o Żydach

“Jezus Chrystus nie potrafił ich zadowolić, gdy był tu, na Ziemi, więc jak można było się spodziewać, że mnie się to powiedzie?” (Harry S. Truman, prezydent USA, o Żydach) Co do kwestii żydowskiej, to ona wcale nie “wraca”. Ona po prostu nigdy donikąd nie odeszła. Nawet niejako bardziej jeszcze się w świecie rozpowszechniła, bo teraz, …

Read More Luźne uwagi o Żydach

RN3: O naturze rasizmu

Lokalne, regionalne i krajowe patriotyzmy zdają się nawet obecnie być pod niektórymi względami jeszcze istotniejsze dla świata niż w przeszłości. Bo o ile w przeszłości służyły one lokalnym społecznościom, to o tyle obecnie służą one już społeczności globalnej. Zresztą gdyby nawet udało się (jakimś chyba istotnie diabelskim) „cudem” zlikwidować obecne patriotyzmy, to za jakiś czas …

Read More RN3: O naturze rasizmu

RN2: O Ślązakach, ich narodowości i autonomii

“Lud nasz bardziej zbliżony jest do ludu niemieckiego, z którym sąsiaduje na zachód niż do ludu polskiego w Galicji. […] Ta mieszana, śląska narodowość jest koniecznym wynikiem rozwoju historycznego, jaki lud nasz przechodził; przed kilkoma wiekami został odłączony od Polski, przeszedł pod wiele lepsze rządy niemieckie i zachowując język pierwotny, nabył przez zetknięcie z wysoką …

Read More RN2: O Ślązakach, ich narodowości i autonomii