Subscribe to RSS Feed

The Saints according to the Catholic Church

Mar 27th, 2016 by monio
The Saints according to the Catholic Church

The text below was written in March 2000 for a presentation and debate during a meeting of a Bible study group in one of the Baptist churches in Western Australia. Its only reason was to present to the Protestants present a Catholic view of sainthood. We too, brethren, must follow such examples as these….

Continue Reading »
0 Comments

Walter Rost’s book on Joan of Arc

Nov 14th, 2015 by monio
Walter Rost’s book on Joan of Arc

WalterRost “Die männliche Jungfrau. Das Geheimnis der Johanna von Orleans” Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1983; ISBN 3 498 05700 6 “The contemporaries knew: Jeanne d’Arc is a woman”….”But she behaved like a man”. These are titles of two chapters of the first part of the book. The Author is a German Romanist,…

Continue Reading »
0 Comments

Książka Waltera Rosta o Joannie d’Arc

Nov 4th, 2015 by monio
Książka Waltera Rosta o Joannie d’Arc

WalterRost “Die männliche Jungfrau. Das Geheimnis der Johanna von Orleans” Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1983; ISBN 3 498 05700 6 “Współcześni wiedzieli: Jeanne d’Arc jest kobietą”…”Lecz zachowywała się jak mężczyzna”. Są to tytuły dwóch rozdziałów z pierwszej części książki. Autorem jest niemiecki romanista, historyk i pedagogik, urodzony w 1911 roku we Freibergu…

Continue Reading »
0 Comments

Joanna d’Arc – narzędzie Reformy?

Sep 28th, 2015 by monio
Joanna d’Arc – narzędzie Reformy?

Tekst prezentowany poniżej nie został  napisany przez nas. Został on pierwotnie opublikowany przez francuskiego badacza na stronie jeannedomremy.fr gdzie można znaleźć jego oryginalną wersję francuską (proszę kliknąć link). Zachęcamy naszych czytelników do przestudiowania go, jako że prezentuje on inną jeszcze, interesującą wersję wydarzeń historii Joanny d’Arc, tym razem umieszczając Joannę na szerszym tle międzynarodowej polityki kościelnej…

Continue Reading »
0 Comments

Joan of Arc – an instrument of the Reform?

Sep 28th, 2015 by monio
Joan of Arc – an instrument of the Reform?

The text presented below has not been written by us. It was published originally by a French researcher on jeannedomremy.fr where its original French version can be found (please click the link). We are encouraging our Readers to study it as it presents yet another, interesting version of events of the story of Joan of…

Continue Reading »
0 Comments

Himmler: Przemówienie z 24 października 1943 w Poznaniu

Mar 21st, 2015 by monio
Himmler: Przemówienie z 24 października 1943 w Poznaniu

Prezentowane tu przemówienie Heinricha Himmlera wybraliśmy do przetłumaczenia i publikacji z tego powodu, że jest ono przede wszystkim O NAS. Nie należy  tego przemówienia mylić z dwoma innymi przemówieniami, które Himmler wygłosił w tymże Poznaniu w tym samym miesiącu, tylko o prawie trzy tygodnie wcześniej, 4 oraz 6 października 1943 roku (1). Przemówienie tutaj…

Continue Reading »
0 Comments

Rekonstruując wygląd Joanny d’Arc

Oct 18th, 2014 by monio
Rekonstruując wygląd Joanny d’Arc

Rozdział ten poświęcony jest wyłącznie kwestii rekonstrukcji wyglądu Joanny d’Arc. Odnosiliśmy się obszernie do tego tematu w niektórych naszych wcześniejszych tekstach, szczególnie w następujących artykułach: “Claude, czyli drugie oblicze Joanny d Arc” jak również w niektórych częściach naszej serii  Tajemnice życia Joanny d’Arc, części 4 (“Wygląd, osobowość i umiejętności” ), 5 (“Sprawy osobiste” ) oraz 6 (“Czynniki…

Continue Reading »
0 Comments

Reconstructing the looks of Joan of Arc

Oct 12th, 2014 by monio
Reconstructing the looks of Joan of Arc

This chapter is dedicated solely to the issue of the reconstruction of the looks of Jeanne d’Arc. We have been touching this subject extensively in some of our earlier texts, particularly in the following articles: “Claude, the Second Face of Joan of Arc” as well as in some parts of our series Secrets of…

Continue Reading »
0 Comments

Secrets of the life of Jeanne d’Arc. Part 4: Her looks, personality and skills

Jun 1st, 2014 by monio
Secrets of the life of Jeanne d’Arc. Part 4: Her looks, personality and skills

“But what do we really know, finally, about this woman of the Middle Ages, who dared to wear men’s clothing, mounted a  horse, made war,  who addressed her words to the greatest lords of her time with such ease that her attitude approached insolence, who showed her judges an extraordinary effrontery?” (Marcel Gay, Roger…

Continue Reading »
0 Comments

“Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François” – Appendice

Feb 12th, 2014 by monio
“Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François” – Appendice

BACK  TO  TABLE  OF  CONTENTS

Continue Reading »
0 Comments