Category: Auvelais

Wspomnienia żołnierza I Wojny

Były żołnierz I Wojny, Rafał (Rafael) Stolka z Chorzowa (1891 – 1981) w latach 1960tych postanowił opisać swoje wspomnienia. Zawarł je w rękopisie na kartach zwykłego zeszytu. Dołączył doń fotografie. Poniżej zawarty jest ten tekst, w polskim tłumaczeniu, razem z owymi fotografiami i dodatkowymi ilustracjami. Wszystkie ilustracje można powiększyć kliknięciem Moja rana z I Wojny …

Read More Wspomnienia żołnierza I Wojny

Erinnerungen eines Soldaten

Ein ehemaliger Frontsoldat des I Weltkrieges, Rafael (Rafał) Stolka aus Kőnigshűtte O/S (1891-1981) beschloss in den 1960er Jahren, seine kurze Erinnerungen zu schreiben. Er hatte sie in einem Manuskript in einem Schulheft enthalten. Dazu hatte er einige Aufnahmen beigefűgt. Unterhalb ist dieser Text – in seiner Originalform – zusammen mit diesen Fotografien und zusätzlichen Illustrationen …

Read More Erinnerungen eines Soldaten