Month: December 2011

Jestem antyjudaistą

Jestem antyjudaistą. Na czym polega ten antyjudaizm? Oczywiście nie na postulacie zakazu praktykowania judaizmu, nie na postulacie zamykania synagog lub potępiania całej religii judaistycznej, a już tym bardziej nie na wrogim stosunku do judaistów. Rozumiemy bowiem, że każda religia, jako tworzona i wyznawana przez ludzi, jest bardzo ludzkim „systemem praktyk, określającym relację pomiędzy różnie pojmowaną …

Read More Jestem antyjudaistą

“Poczta obozowa”

Poniżej zamieszczone są przykłady kreatywności t.zw. “poczty obozowej” spomiędzy grudnia 1981 i lata 1982 roku z “ośrodków odosobnienia internowanych” (popularnie zwanych “obozami”) w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach i Załężu k. Rzeszowa. Miażdżąca większość przykładów pochodzi z tego ostatniego ośrodka, mieszczącego się wówczas na terenie aresztu wojewódzkiego. Nie są one mojego autorstwa, ja je jedynie zbierałem podczas swego …

Read More “Poczta obozowa”