“Poczta obozowa”

Poniżej zamieszczone są przykłady kreatywności t.zw. “poczty obozowej” spomiędzy grudnia 1981 i lata 1982 roku z “ośrodków odosobnienia internowanych” (popularnie zwanych “obozami”) w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach i Załężu k. Rzeszowa. Miażdżąca większość przykładów pochodzi z tego ostatniego ośrodka, mieszczącego się wówczas na terenie aresztu wojewódzkiego. Nie są one mojego autorstwa, ja je jedynie zbierałem podczas swego własnego pobytu w tamtych miejscach: w Zabrzu od 24 grudnia 1981 do 19 marca 1982, w Uhercach pomiędzy 19 marca a 19 kwietnia i w Załężu od 19 kwietnia do 3 lipca 1982. Pieczątka mojego własnego autorstwa, upamiętniająca NZS na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (zresztą bardzo prosta, niemal prymitywna) uległa zniszczeniu jeszcze w Zabrzu.
Do prezentowanych tu przykładów dodałem w końcówce także kilka innych, już z okresu późniejszego, gdyż zarówno w jakiś sposób łączą się z tematem, a poza tym znajdują się, tak jak prezentowane koperty i karty “więzienne”, w moim posiadaniu. Autorzy owych pieczątek upamiętniali święta narodowe i religijne, liczbę dni spędzonych za kratami, tworzyli satyrę polityczną, którą wśród prezentowanych przykładów najlepiej odzwierciedla pokazana tu dwukrotnie (w różnych wersjach kolorystycznych) karykatura Leonida Breżniewa, orzącego “niwę komunizmu” i używającego gen. Wojciech Jaruzelskiego w charakterze “konia lub muła pociągowego”, ciągnącego pług w formie sierpa i młota.
Wśród przykładów zwraca też uwagę (ale to już nie jest satyra) jeden zestaw pieczątek odnoszący się do okupacji (poówczas jeszcze sowieckiej, nie tej obecnej, amerykańskiej…) Afganistamu, a to za sprawą umieszczenia w nim napisów w języku arabskim. To zasługaa internowanego z nami muzułmanina, historyka i doktora filozofii, Ataullaha (czyli Bogdana) Kopańskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply