HISTORIA

Pasja Joanny d’Arc

Claude, czyli drugie oblicze Joanny d’Arc

Claude, the Second Face of Joan of Arc

Czy to Joanna d’Arc?

Tajemnice życia Joanny d’Arc (Secrets of  the Life of Joan of Arc):

Część 1: Narodziny i dom rodzinny

Część 2: Pochodzenie. Odcinek 1: “d’Arc”

Część 2: Pochodzenie. Odcinek 2: “Księga z Poitiers”

Part 2: Origins. Episode 2: “The Book of Poitiers”

Część 3: Język, wymowa i “analfabetyzm”

Część 3: Załącznik 1: “Analfabetyzm”

Part 3: Language, pronunciation and “illiteracy” (English version) 

Część 4: Wygląd, osobowość i umiejętności

Part 4: Her looks, personality and skills

Część 5: Sprawy osobiste 

Part 5: Her Personal Affairs

Część 6: Czynniki religijne

Part 6: The religious factors

Barabasz A.D. 1431

Joanna d’Arc – królowa jednej chwili

Joan of Arc – The Queen for a brief moment

“Rewizjonistyczny” tryptyk  Joanny d’Arc

“Revisionist” triptych of Joan of Arc

C. Bessonnet-Favre “Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint Francois” (1896) 

Rekonstruując wygląd Joanny d’Arc

Reconstructing the looks of Joan of Arc

Joanna d’Arc – narzędzie Reformy?

Joan of Arc – an instrument of the Reform?

Książka Waltera Rosta o Joannie d’Arc

Walter Rost’s book on Joan of Arc

Czy Joanna d’Arc wyglądała jak Nadia Sawczenko?

Did Joan of Arc look like Nadiya Savchenko?

Pierwsi, którzy zwali siebie Australijczykami:

Część 1: Z Klępska do…Klępska

Część 2: Hahndorf

Część 3: Lobethal

Część 4: Clare Valley

Część 5: Nowy Śląsk

Część 6: Wątki polskie

Die Unruhen in Warschau

Katarskie Termopile

3 września: “od ‘Panienki’ idą Niemcy!”

Cele II Wojny

Hitler: przemówienie z Platterhof 26.05.1944

Himmler: Przemówienie z 24 października 1943 w Poznaniu

Synagoga w Katowicach – 8 września 1939

Synagogue in Kattowitz – 8 September 1939

Erinnerungen eines Soldaten

Wspomnienia żołnierza I Wojny

The Church’s historic error

Historyczny błąd kościoła

Pomerania and Silesia – a response to a publication by “Justice for Germans”

Leave a Reply