Month: May 2010

Henryk Urbański 1959 – 2010

Ze smutkiem powiadamiam, już po raz kolejny, tym razem z tego miejsca, o przedwczesnej śmierci naszego drogiego kolegi licealnego, Henryka Urbańskiego. Wychowanek III Liceum Ogólnokstałcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, aktywny członek wspólnoty parafialnej Koscioła Mariackiego w Katowicach, absolwent Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (najpierw w Krakowie, następnie w Katowicach) był powszechnie lubiany chyba przez wszystkich, …

Read More Henryk Urbański 1959 – 2010