Month: December 2012

Joanna d’Arc – królowa jednej chwili

1. Relacja średniowieczna Jeśli wierzyć pewnej średniowiecznej relacji, Joanna d’Arc stała się “królową Francji” na jeden krótki moment: “Pewnego dnia Dziewica poprosiła króla o prezent. Prośba ta została natychmiast zaaprobowana. Joanna poprosiła o nie mniej niż królestwo Francji. Król zgodził się po pewnym wahaniu. Joanna  zaakceptowała i sprawiła, że ten akt został spisany przez czterech …

Read More Joanna d’Arc – królowa jednej chwili

Secrets of life of Joan of Arc. Part 2: Episode 2: “The Book of Poitiers”

“The Book of Poitiers”! It has long been regarded lost, or even deliberately destroyed – and still holds that status – it was (and continues to be!) one of the three most important manuscripts regarding Joan of Arc – next to the minutes of her condemnation trial  in 1431 and the records of her rehabilitation trial in 1456. And …

Read More Secrets of life of Joan of Arc. Part 2: Episode 2: “The Book of Poitiers”

Tajemnice życia Joanny d’Arc. Część 2: Pochodzenie. Odcinek 2: “Księga z Poitiers”

„Księga z Poitiers”! Uważana od dawna za zaginioną, a nawet za celowo zniszczoną – i nadal posiadająca taki status – była (lub dalej jest!) jednym z trzech najważniejszych manuskryptów dotyczących Joanny d’Arc – obok protokołów procesu skazującego ja w 1431 roku oraz protokołów procesu rehabilitującego ją w 1457 roku. A ze względu na skomasowane liczne …

Read More Tajemnice życia Joanny d’Arc. Część 2: Pochodzenie. Odcinek 2: “Księga z Poitiers”

“Rewizjonistyczny” tryptyk Joanny d’Arc

To, co prezentujemy tutaj, to zmieniony słynny tryptyk ze sceną Bożego Narodzenia, którego autorem, pomiędzy latami 1505-1515 był Gerard David. Został on zmieniony w ten sposób, że nawiązuje do odnotowanego w pewnej kronice innego narodzenia, które stało się wyjątkowo kontrowersyjnym wydarzeniem w historii. Tu prezentowana jest specyficzna wersja interpretacji tego wydarzenia, do którego odnosi się podana na …

Read More “Rewizjonistyczny” tryptyk Joanny d’Arc