Książka Waltera Rosta o Joannie d’Arc

WalterRost “Die männliche Jungfrau. Das Geheimnis der Johanna von Orleans” Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1983; ISBN 3 498 05700 6 “Współcześni wiedzieli: Jeanne d’Arc jest kobietą”…”Lecz zachowywała się jak mężczyzna”. Są to tytuły dwóch rozdziałów z pierwszej części książki. Autorem jest niemiecki romanista, historyk i pedagogik, urodzony w 1911 roku we Freibergu w …

Read More Książka Waltera Rosta o Joannie d’Arc

Joanna d’Arc – narzędzie Reformy?

Tekst prezentowany poniżej nie został  napisany przez nas. Został on pierwotnie opublikowany przez francuskiego badacza na stronie jeannedomremy.fr gdzie można znaleźć jego oryginalną wersję francuską (proszę kliknąć link). Zachęcamy naszych czytelników do przestudiowania go, jako że prezentuje on inną jeszcze, interesującą wersję wydarzeń historii Joanny d’Arc, tym razem umieszczając Joannę na szerszym tle międzynarodowej polityki kościelnej i …

Read More Joanna d’Arc – narzędzie Reformy?

Himmler: Przemówienie z 24 października 1943 w Poznaniu

Prezentowane tu przemówienie Heinricha Himmlera wybraliśmy do przetłumaczenia i publikacji z tego powodu, że jest ono przede wszystkim O NAS. Nie należy  tego przemówienia mylić z dwoma innymi przemówieniami, które Himmler wygłosił w tymże Poznaniu w tym samym miesiącu, tylko o prawie trzy tygodnie wcześniej, 4 oraz 6 października 1943 roku (1). Przemówienie tutaj prezentowane, …

Read More Himmler: Przemówienie z 24 października 1943 w Poznaniu

Rekonstruując wygląd Joanny d’Arc

Rozdział ten poświęcony jest wyłącznie kwestii rekonstrukcji wyglądu Joanny d’Arc. Odnosiliśmy się obszernie do tego tematu w niektórych naszych wcześniejszych tekstach, szczególnie w następujących artykułach: “Claude, czyli drugie oblicze Joanny d Arc” jak również w niektórych częściach naszej serii  Tajemnice życia Joanny d’Arc, części 4 (“Wygląd, osobowość i umiejętności” ), 5 (“Sprawy osobiste” ) oraz 6 (“Czynniki religijne” ). …

Read More Rekonstruując wygląd Joanny d’Arc

Secrets of the life of Jeanne d’Arc. Part 4: Her looks, personality and skills

“But what do we really know, finally, about this woman of the Middle Ages, who dared to wear men’s clothing, mounted a  horse, made war,  who addressed her words to the greatest lords of her time with such ease that her attitude approached insolence, who showed her judges an extraordinary effrontery?” (Marcel Gay, Roger Senzig, …

Read More Secrets of the life of Jeanne d’Arc. Part 4: Her looks, personality and skills