Month: July 2009

35. Miasteczko Śląskie, kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP

Zbudowany w roku 1666; konsekrowany 1670; restaurowany 1927—28 i 1955—56; zrębowy, na podmurówce kamiennej, wieża szkieletowa osobno stojąca; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; nawa prostokątna; w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie strop; w nawie na północnej ścianie napis odnoszący się do budowy kościoła w 1666 r.; w prezbiterium napis odnoszcy się do zarazy 1707-8; zachowane fragmenty polichromii …

Read More 35. Miasteczko Śląskie, kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP

36. Boronów, kościół Matki Boskiej Różańcowej (dawniej św. Andrzeja)

Zbudowany 1611; zrębowy, na planie krzyża greckiego, na podmurówce kamiennej; 2 kaplice i prezbiterium zamknięte 3-bocznie; wewnątrz stropy płaskie; pod kaplicą północną krypta grobowa; polichromia kościoła wyk. 1890 przez braci Kurde; w prezbiterium i kaplicach boazeria późnorenesansowa (1 ćw. XVII w.); ołtarz główny – późnorenesansowy (1 ćw. XVII w.); ołtarze boczne: lewy – późnorenesansowy (1 …

Read More 36. Boronów, kościół Matki Boskiej Różańcowej (dawniej św. Andrzeja)

37. Brusiek, kościół św. Jana Chrzciciela

Zbudowany w II połowie XVII wieku, prawdopodobnie na miejscu poprzedniego; odnowiony ok. 1930 r.; zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wewnątrz stropy płaskie; kościół posiadał polichromię szablonowq, wykonaną w r. 1693, sygnowaną przez Wawrzyńca Grochowskiego: “LORENC GROHOWSKY MALER 1693”

Read More 37. Brusiek, kościół św. Jana Chrzciciela

38. Ciasna, kościół św. Trójcy (do 1934 r. w Bodzanowicach). Nieistniejący

Kościół zbudowany we wsi “Bodzanowic” w 1679 r. pod wezwaniem Narodzenia Najśw.Marii Panny, co potwierdzają protokoły wizytacyjne z lat 1679 i 1687, w czasie, gdy proboszczem był tam “Franciscus Slimonski”; protokół z 1679 r. podaje wymiary kościoła w łokciach: 30 x 15 (= 18,84 x 9,42 rn); protokół następny opisuje kościół dokladniej:  ”…po zmurszałyrn starym …

Read More 38. Ciasna, kościół św. Trójcy (do 1934 r. w Bodzanowicach). Nieistniejący

39. Cieszowa, kościół św. Marcina

Pierwotny k. zbudowany przez protestantów w r. 1598; kościół ten był wzmiankowany w protokołach wizytacyjnych diecezji wrocławskiej z lat 1679 i 1687: był również drewniany, miał wieżę przyłączoną do nawy, ale był mały (“parva”), bo mierzył 19 x 10 łokci (=11,93 x 6,28 m); Obecny kościół zbudowany w r.1751; zrębowy; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna …

Read More 39. Cieszowa, kościół św. Marcina

41. Koszęcin, kościół św. Trójcy

Kościół był już tu w XVI wieku, wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1679 i 1687. Był również cały drewniany, miał drewnianą wieżę dołączoną do nawy. Kościół ten spłonął i na jego miejscu w roku 1724 zbudowany został przez cieślę Jakoba Riedzingera z okolic Nysy kościół obecny. Jest to kościół zrębowy z wieżą szkieletową. Prezbiterium …

Read More 41. Koszęcin, kościół św. Trójcy

42. Lubliniec, kaplica św. Anny

Zbudowana w r.1653, odbudowana (lub reperowana) 1754 przez właściciela Lublińca, A. de Garnier; odnowiona 1823 i 1955; zrębowa, podmurówka ceglana. Kaplica jest jednonawowa, z 3-bocznym zamknięciem ściany od strony wschodniej. Zakrystia szkieletowa; kościół posiada wieżę sygnaturki. Jest to zmiana w stosunku do niegdysiejszego wyglądu kaplicy. Jak bowiem wynika z protokołu wizytacyjnego z 1687 r., były …

Read More 42. Lubliniec, kaplica św. Anny

43. Woźniki, kaplica św. Walentego

Wzmiankowana w roku 1490; obecna zbudowana w roku 1696; zrębowa, na rzucie prostokąta, z 3-bocznym zamknięciem ściany wschodniej; rnała prostokątna zakrystia; od strony zachodniej mały przedsionek, nad którym wznosi się wysrnukła wieża na ścianie szczytowej, tylko trochę wystająca ponad dach nawy; wokół kościoła soboty (które nie obiegają przedsionka ani zakrystii; ambona (prawdop. z XVII w.); …

Read More 43. Woźniki, kaplica św. Walentego

45. Bojszów, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany jako parafialny w roku 1447; ok. 1700 zamieniony na filialny kościoła w Rachowicach (razem z Sierakowicami i Łączą). Obecny kościół z końca XV w., co potwierdza protokól wizytacyjny z 1679 roku, stwierdzając, że zbudowano go przed dwoma wiekami („ante duo saecula aedificata”), Protokół ten stwierdza ponadto, że kościół zbudowano w wilgotnym miejscu (“in loco …

Read More 45. Bojszów, kościół Wszystkich Świętych