42. Lubliniec, kaplica św. Anny

Zbudowana w r.1653, odbudowana (lub reperowana) 1754 przez właściciela Lublińca, A. de Garnier; odnowiona 1823 i 1955; zrębowa, podmurówka ceglana. Kaplica jest jednonawowa, z 3-bocznym zamknięciem ściany od strony wschodniej. Zakrystia szkieletowa; kościół posiada wieżę sygnaturki. Jest to zmiana w stosunku do niegdysiejszego wyglądu kaplicy. Jak bowiem wynika z protokołu wizytacyjnego z 1687 r., były tu dwie takie wieżyczki równej wysokości (”cum 2 turriculis supra ecclesiam aequalibus”) Wewnątrz kaplicy strop płaski. Ołtarz barokowy (II poł.XVII w.). 3 obrazy (II poł. XVII w.) prawdopodobnie pochodzące ze zniesionych ołtarzy kościoła św. Krzyża (też niegdyś drewnianego). 5 obrazów (XVIII w.); 1 obraz ludowy (Matka Boska Częstochowska); kartusz późnobarokowy z napisem odnoszqcym się do budowy kościoła w 1754 r.

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment

Leave a Reply