45. Bojszów, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany jako parafialny w roku 1447; ok. 1700 zamieniony na filialny kościoła w Rachowicach (razem z Sierakowicami i Łączą). Obecny kościół z końca XV w., co potwierdza protokól wizytacyjny z 1679 roku, stwierdzając, że zbudowano go przed dwoma wiekami („ante duo saecula aedificata”), Protokół ten stwierdza ponadto, że kościół zbudowano w wilgotnym miejscu (“in loco aquoso”) i podaje wymiary kościoła:
28 x 14 łokci (= 1758 x 8,79 m). Protokół z r.1687 inforrnuje o starej polichromii na stropie kościoła; kościół był odnawiany w XVIII w., w r.1826 i 1905; od 1959 jest znów kościołem parafialnym; zrębowy, na ceglanej podmurówce, wieża szkieletowa przystawiona 1719 na miejsce starej; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; nawa kwadratowa; stropy płaskie wewnątrz kościoła; ołtarz główny – późnobarokowy (ok 1700); ołtarze boczne: 1. barokowy (pocz. XVIII w.), 2 ołtarz – styl regencji(2 ćw. XVIII w.); ambona barokowa (prawdop. II poł. XVII w.) prawdopodobnie przeniesiona z innego kościoła; chór muzyczny prawdop. z XVIII w.; kościół z zewnątrz otoczony sobotami otwartymi; z dawnego ogrodzenia cmentarnego pozostała kwadratowa w rzucie bramka z r. 1728; wzmiankowany był dzwon z 1549 r. z łacińską inskrypcją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply