35. Miasteczko Śląskie, kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP

Zbudowany w roku 1666; konsekrowany 1670; restaurowany 1927—28 i 1955—56; zrębowy, na podmurówce kamiennej, wieża szkieletowa osobno stojąca; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; nawa prostokątna; w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie strop; w nawie na północnej ścianie napis odnoszący się do budowy kościoła w 1666 r.; w prezbiterium napis odnoszcy się do zarazy 1707-8; zachowane fragmenty polichromii pochodzącej prawdopodobnie z czasów budowy kościoła; ołtarz główny – nowy, z predellą renesansową z ok. 1600 r.; 2 ołtarze boczne późnobarokowe (1 ćw. XVIII w.) odnowione 1851; obrazy: św. Jerzy (XVII w.); Matka Boska Bolesna (poł. XVIII w.), Boże Narodzenie (XIX w.); kościół otoczony od zewnątrz sobotami.

Leave a Reply