36. Boronów, kościół Matki Boskiej Różańcowej (dawniej św. Andrzeja)

Zbudowany 1611; zrębowy, na planie krzyża greckiego, na podmurówce kamiennej; 2 kaplice i prezbiterium zamknięte 3-bocznie; wewnątrz stropy płaskie; pod kaplicą północną krypta grobowa; polichromia kościoła wyk. 1890 przez braci Kurde; w prezbiterium i kaplicach boazeria późnorenesansowa (1 ćw. XVII w.); ołtarz główny – późnorenesansowy (1 ćw. XVII w.); ołtarze boczne: lewy – późnorenesansowy (1 w. XVIIw.), prawy — również późnorenesansowy z 1659 roku, -. przerobiony w charakterze późnobarokowym (1750); ambona późnorenesansowa
(I poł XVIIw.) przerobiona (II poł. XVIII w.); stalle w prezbiterium z 1 ćw. XVII w.; 3 konfesjonały- (XVII w.); 34 ławki późnobarokowe; obrazy: Matka Boska z Dzieciętkiem (1622), obraz wotywny Jana Łojka (Loiek) ok. 1654, Koronacja Matki Boskiej (na desce) XVII w., Zwiastowanie (XVII w.), Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem (XVII/XVIII w.), Matka Boska (XVII/XVIIIw.), św. Jan i św.Paweł na tle kościoła w Boronowie (XVII/XVIII w.), Chrystus Bolesny (XVIII w.), 14 stacji Drogi Krzyżowej(XVIII//XIXw.), Matka Boska Ozęstochowska (ludowy), 15 tablic procesyjnych (i poł. XVIII w.); w wieży dzwon z r. 1638.
W ogrodzeniu cmentarza bramka drewniana (1 ćw. XVII w).

Leave a Reply