34. Chorzów, kościół św. Wawrzyńca (do 1936 r. w Knurowie)

Knurów wymieniony po raz pierwszy w roku 1305 (w “Liber fundationis episcopatus wratislaviensis”); parafia wzmiankowana 1447 (w “Registrum denarii St.Petri”); protokół wizytacyjny z 1679 r. wymienia datę budowy kościoła obecnego: 1599; protokól ten podaje również wymiary kościoła:
27,5 x 14 łokci (= 17,24 x 8,79 m); wieża zbudowana później;
kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3—bocznie zamknięte; nawa zbliżona do kwadratu; w zachodniej ścianie nawy portal gotycki; polichromia nowa (1938), stara wzmiankowana w protokole z 1679 przedstawia a sceny z życia Chrystusa; ołtarze barokowe; w ołtarzu głównym obraz przedstawiający św. Wawrzyńca (poł. XVII w.); ambona i baptysterium barokowe; kilka starych ławek renesansowych; Lutsch odnotowuje (“Verzeichnis…” t.IV, s. 355—356) trzy stare dzwony w wieży kościoła:
1. 65 cm, z napisem: “SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM A.D.1654. GEORGIUS G0SSYCZKY”, obok kartusza z herbem nazwisko mistrza: “BENEDICTUSS BRICHT LOTARINGO FECI(T)”;
2 • 77 cm, “IVBILATE DEO OMNIS TERRA ET CAMPANE ENARRTE GŁORIAM DEI. ANNO MDCLV”(1655)”ADAMVS GOSSYCZKY”, sygn. przez tego samego mistrza;
3.mały, bez napisu

 

 

Kościół w obecnej lokalizacji, niedaleko “Góry Redena” w Chorzowie

Wieża kościoła, podobnie jak dachy i ściany, pokryta gontem

“Gontowy festiwal”

Dzwonnica i “Dachreiter”

Szczegół konstrukcji daszku ochronnego

Szczegół portalu wejścia głównego

Szczegół portalu wejścia bocznego

Portal wewnętrzny, wejście z kruchty (w wieży) do nawy

Szczegół portalu w zbliżeniu

Widok prezbiterium z nawy

Semi-panorama widoku wnętrza

Widok nawy z chórem organowym i polichromią stropu

Inne ujęcie prezbiterium i nawy

Lewy ołtarz boczny i ambona

Ambona w zbliżeniu

Stare zbliżenie ambony (ok 1989 r.). Widoczne różnice ze stanem obecnym

 Zbliżenie szczegółu ambony (ok. 1989)

Inny szczegół ambony

Chrzcielnica (zdjęcie z ok. 1989)

Szczegół chrzcielnicy – postać Jana Chrzciciela

Prawy ołtarz boczny

Malowidło z mensy ołtarza

Centralny motyw malowidła

Polichromia stropu nawy i prezbiterium

Polichromia nawy

Fragment polichromii w zbliżeniu

 

 

Leave a Reply