33. Katowice, kościół św. Michała (do 1938 roku w Syryni)

W 1305 r. proboszcz z Raciborza, Giselher, na polecenie biskupa wrocławskiego Henryka buduje kościół we wsi Major Syrena (Syrynia); kościół ten poświęcony został  w 1306 r. przez biskupa sufragana Mikołaja von Strachwitz; stał się kościołem filialnym parafii św. Marii Magdaleny w Lubomii.
Obecny kościół. zbudowany został w r. 1510; początkowo nie posiadał wieży, którą dobudowano później (pierwszy raz wzmiank. w protok. wizyt. z 1679 r. jako mająca 2 dzwony); kościół zrębowy, wieża szkieletowa, osobno stojąca; prezbiterium kwadratowe, nawa również; w nawie strop płaski, w prezbiterium kolebka, w górnej części spłaszczona; do czasów współczesnych nie zachowała się bogata polichrornia kościoła zwracająca uwagę niegdysiejszego wizytatora diecezjalnego: “in parietibus diversae figurae imaginum pictae” – “na ścianach wyrnalowane rozmaite postacie” (1679), “intrincese tota picta” – “wewnątrz cały wyrnalowany”, “tabulaturn ex asseribus pictum” – “strop z desek, pomalowany” (1688). Z przekazów historycznych znamy przynajmniej część tej polichromii, zaliczanej kilka wieków temu do 32 najbardziej znaczących w kościołach drewnianych diecezji wrocławskiej:

“na przekryciu prezbiterium: Chrystus na Krzyżu, wokół niego słońce, księżyc i ciemnoniebieskie chmury, na ścianach historia Stworzenia “aż do pracy”; obok Ohrystus, Dawid, Jan Chrzciciel, Magdalena., Łazarz; Jezus i Samarytanka oraz Ostatnia Wieczerza.”*
 
Ze starego wyposażenia kościoła pozostała ambona o formach późnorenesansowych; kościół posiadal 2 dzwony opisane pismem gotyckim:
 
“1. 49 cm. “hilf got maria berot. Lvcas – mar(c)os”
2. 82 cm. “o rex glorie veni cvm pace. iohannes matheus marcvs lvcas”**

Kościół otoczony ogrodzeniem drewnianym z 3 bramkarni wejściowymi; wieża zbudowana na nowo w roku 1991.
 
* „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des Museum schles. Alterthűmer In Breslau”.
cyt. za: Hans Lutsch. “Verzeichnis der Kunstdenkrnäler der Provinz Schlesien”. tom IV: Der Reg.-Bezirk Oppeln. Breslau 1894, s. 348

** tamżeKatowice – widok od zachodu

Widok od południowego zachodu

Widok od południowego wschodu

W szacie zimowej (1995)

W szacie zimowej (1995)

Bramki wejściowe i szczegóły ciesielskieWidok wnętrza od wejścia (2006)

Prezbiterium (2006)

 

Wnętrze z chórem (2006)

Zabytkowa ambona.
Dwie wizyty (1987 i 2006) – dwie palety barw. Która bliższa oryginalnej?

Leave a Reply