Month: July 2009

25. Wielopole k. Rybnika, kościól Matki Boskiej Szkaplerznej (wcześniej św, Katarzyny, do 1976 w Gierałtowicach)

Wzmiankowany w roku 1555; parafia wymieniona 1447; obecny kościół zbud. 1554 z fundacji Stanisława Dąbrówki; miał zostać 1676 odnowiony, ale zrobiono to chyba niezbyt dokładnie, gdyż protokół wizytacyjny z 1679 r. utrzymuje, że ławki są w złym stanie („scamna diruta aut destructa”). Protokół ten podaje też wymiary kościoła: 33 x 16 łokci (20,7 x 10 …

Read More 25. Wielopole k. Rybnika, kościól Matki Boskiej Szkaplerznej (wcześniej św, Katarzyny, do 1976 w Gierałtowicach)

26. Wisła Mała, kościół św.Jakuba (niegdyś: Narodzenia Matki Boskiej)

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1326. Kościół w XVI wieku w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1628 przez protestanckiego dziekana z Pszczyny, Johannesa Hoffmanna, który pisze, że w „Teutsch Weichsell” (czyli w „Wiśle Niemieckiej” – niem. nazwa Wisły Małej) stoi „dobrze zbudowany kościół, w nim są 3 dzwony”. Obecny kościół zbudowany w latach …

Read More 26. Wisła Mała, kościół św.Jakuba (niegdyś: Narodzenia Matki Boskiej)

28. Rybnik, kościół św. Wawrzyńca ( do 1974r. w Boguszowicach)

Wymieniono Boguszowice jako osadę ok. 1505 roku; parafia wzmiankowana w roku 1555; do r.1810 należała do klasztoru cystersów w Rudach Raciborskich; poprzedni kościół wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1652, 1679 i 1688; miał wymiary 27 x 16 łokci (=16,96 x 10 rn), miał 5 okien i 2 wejścia. Posiadał wieżę i otoczony był sobotami …

Read More 28. Rybnik, kościół św. Wawrzyńca ( do 1974r. w Boguszowicach)

30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)

Parafia miała tu istnieć już ok. 1300 roku (t.j. jeszcze w Leszczynach). Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1447. Obecny kościół zbudowany przez cieślę Jana Ozgę w 1606 roku, z fundacji Bernharda i Kathariny Spieglów (których inicjały BS i KS wraz z herbami umieszczono w predelli ołtarza głównego). Protokół wizytacyjny z 1679 roku wymienia polichromię …

Read More 30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)

31. Kłokocin, kościół św. Józefa (do 1971 roku w Nieboczowach), od 1995 w WPKiW w Chorzowie

Wymieniony jako kaplica w 1380 i 1416 roku; obecny kościół zbudowany w XVIII wieku (1791). Wg kroniki parafialnej, fundatorem kościoła miała być rodzina Zdrzałków. O ewentualnym poprzednim kościele w Nieboczowach nie ma informacji w protokołach wizytacyjnych z XVII wieku. W kościele miał się znajdować obraz ołtarzowy przedstawiający św. Józefa. Podarować go miał, wraz ze złotą …

Read More 31. Kłokocin, kościół św. Józefa (do 1971 roku w Nieboczowach), od 1995 w WPKiW w Chorzowie

32. Wilcza Górna, kościół św. Mikołaja

Pierwszy kościół był tu wzniesiony w roku 1480; od tamtej pory kościół w Wilczy Górnej był zawsze filią kościoła w Pilchowicach (również drewnianego, przeniesionego później, w 1800 roku do Gorzyc i rozebranego w 1839 roku) aż do podziału Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy w 1922 roku. Od tego momentu jest samodzielną parafią. „Poprzednik” obecnego …

Read More 32. Wilcza Górna, kościół św. Mikołaja

33. Katowice, kościół św. Michała (do 1938 roku w Syryni)

W 1305 r. proboszcz z Raciborza, Giselher, na polecenie biskupa wrocławskiego Henryka buduje kościół we wsi Major Syrena (Syrynia); kościół ten poświęcony został  w 1306 r. przez biskupa sufragana Mikołaja von Strachwitz; stał się kościołem filialnym parafii św. Marii Magdaleny w Lubomii. Obecny kościół. zbudowany został w r. 1510; początkowo nie posiadał wieży, którą dobudowano …

Read More 33. Katowice, kościół św. Michała (do 1938 roku w Syryni)

34. Chorzów, kościół św. Wawrzyńca (do 1936 r. w Knurowie)

Knurów wymieniony po raz pierwszy w roku 1305 (w “Liber fundationis episcopatus wratislaviensis”); parafia wzmiankowana 1447 (w “Registrum denarii St.Petri”); protokół wizytacyjny z 1679 r. wymienia datę budowy kościoła obecnego: 1599; protokól ten podaje również wymiary kościoła: 27,5 x 14 łokci (= 17,24 x 8,79 m); wieża zbudowana później; kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3—bocznie …

Read More 34. Chorzów, kościół św. Wawrzyńca (do 1936 r. w Knurowie)