26. Wisła Mała, kościół św.Jakuba (niegdyś: Narodzenia Matki Boskiej)

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1326. Kościół w XVI wieku w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1628 przez protestanckiego dziekana z Pszczyny, Johannesa Hoffmanna, który pisze, że w „Teutsch Weichsell” (czyli w „Wiśle Niemieckiej” – niem. nazwa Wisły Małej) stoi „dobrze zbudowany kościół, w nim są 3 dzwony”. Obecny kościół zbudowany w latach 1775-82 przez dwóch cieśli: Jerzego Kaszturę i Jerzego Laskę zwanego „Beczała”. Powiększony w roku 1923. Zrębowy na podmurowaniu ceglanym; wieża szkieletowa. Nawa prostokątna, prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Zakrystia od strony wschodniej (t.j. za prezbiterium, a nie obok). Kościół otoczony sobotami otwartymi z ogrodzeniem w postaci belki w połowie wysokości, jedynie ściana wschodnia kościoła nie ma sobót. Wewnątrz kościoła stropy płaskie. Polichromia wnętrza z roku 1896. Ołtarz główny rokokowy (1776 – wykonawca Wacław Donay), malowany przez A. Helffera, z obrazem św. Jakuba (sygnowanym: I. Gűnther 1777). Dwa ołtarze boczne wykonane przez Franciszka Zawiszę i Jana Proezlera, malowane przez Gottlieba Helffera, z obrazem „Cudowne Pomnożenie Chleba”, mal. Przez Amadeusza Helffera (1778). Ambona późnobarokowa (XVIII wiek). Chrzcielnica w kształcie anioła trzymającego czarę (wyk. J. Proezler, 1780); chrzcielnica kamienna (1608). Konfesjonał rokokowy (1778). Organy (1856). Obrazy barokowe: stacje Męki Pańskiej (XVII/XVIII w.); św. Maria Magdalena (zakupiony w Wiedniu, 1776); św. Józef (przed 1771); św. Marcin (1771); św. Jerzy (1771); św. Bernard (II poł. XVIII w.); Zdjęcie z Krzyża; Opłakiwanie; Anioł Stróż (wszystkie 3 barokowo-ludowe); św. Antoni; Matka Boska Częstochowska ze św. Rochem i niezidentyfikowaną świętą (lud.). Wzmiankowano niegdyś dzwon (90 cm) z inskrypcją łacińską.

 

 

Widok od południa

Od cmentarza (południowy wschód)

Południowy wschód

Od północnego wschodu. Widać soboty odgrodzone jedną belką

Krzyż kamienny z 1880 roku

Cokół krzyża widoczny w zbliżeniu

Polska inskrypcja

Zwieńczenie na tle wieży

Statua w cokole krzyża

Soboty od południowej strony kościoła

Pod sobotami

Pod sobotami

Zrębowe ściany chronione gontem i daszkiem

Szczegół zrębu pod oszalowaniem

Wgląd do środka

Zbliżenie prezbiterium z ołtarzem

Leave a Reply