27. Bełk, kościół św. Marii Magdaleny

Parafia z kościołem wymieniona w roku 1447; obecny kościół zbudowany prawdopodobnie w  1753 (lub 1755) – data na belce z wyrzeźbioną rozetą w zakrystii; poprzedni kościół drewniany na tym miejecu wymieniony był w protokołach wizytacyjnych z lat 1679 i 1687 i miał wymiary 27 x 14 łokci (= 16,96 x 8,79 m); kościół zrębowy, wieża szkieletowa; podmurowanie kamienne; prezbiteriurn 3-bocznie zarnknięte; nawa prostokątna zblżona do kwadratu; wewnątrz sklepienie kolebkowe, w zakrystii strop belkowy; kościół z zewnątrz (za wyjątkiem wieży) otoczony jest daszkiern ochronnym.
Ołtarz główny wczesnobarokowy (1670), restaurowany 1870, z 2 rzeźbami późnogotyckimi (ok. 1500) oraz z obrazern św, Marii Magdaleny, sygnowanym przez J, Fahnrotha 1849; ambona barokowa (3 ćw. XVII w.); kropielnica kamienna z datą 1657; konfesjonały: jeden z XVII w., drugi z ok. 1800 r.; ławki barokowo—ludowe; rnonstrancja (I poł. XIX w.); krzyż ołtarzowy (XVIII w.); kielich z ozdobami barokowymi (ok. 1700); na cmentarzu kamienne płyty nagrobne, klasycystyczne J. Menzla (zm.1855), Jakuba Teodora Műllera (zm. 1826); nagrobki: Williama Baildona (zm. 1833), Marii Strachwitz (zm. 1850), dwa krzyże żelazne zrnarłych z rodziny Martin (1845 i 1848) lane, neogotyckie; przy kamienno-drewnianym ogrodzeniu stary łańcuch, do którego miano rzekorno przywiązywać grzeszników lub przestępców, ale raczej służył do przywiązywania koni; w polu poza ogrodzeniern krzyż kamienny z roku 1621.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 naśladownictwo “starej pocztówki”…

Leave a Reply