Month: July 2009

5. Kończyce Wielkie, kościół św. Michała Archanioła

Parafia wzmiankowana w 1335 roku – początkowo wspólna z Kończycami Małymi, gdzie też istniał kościół drewniany do r. 1713, który zbudowany został krótko wcześniej, bo w r. 1667 (wg protokołu wizytacyjnego z 1679: “denua aedificata” czyli “zbudowany na nowo”, t.zn. na miejscu poprzedniego). Podział na dwie osobne parafie nastąpił w roku 1388. Obecny kościół w …

Read More 5. Kończyce Wielkie, kościół św. Michała Archanioła

6. Istebna(Kubalonka), kościół św,Krzyża (przeniesiony 1957/8 z Przyszowic)

W protokole wizytacyjnym z 1679 r. wyrnieniony jako kaplica św, Krzyża; obecny kościół zbudowany w roku 1779; wieża nadbudowana; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wewnątrz strop płaski, jedynie w zakrystii sklepienie; wokół kościoła dach pulpitowy, przy prezbiteriurn schodzący niżej. Ołtarz główny z XVIII w..; ambona barokowa (1697); ławki z końca XVII w.

Read More 6. Istebna(Kubalonka), kościół św,Krzyża (przeniesiony 1957/8 z Przyszowic)

7. Nierodzim, kościół św, Anny

Pierwotny kościół z przełomu XVI i XII w, zbudowany przez protestantów, bezwieżowy; rozebrany w XVIII w. Obecny kościół zbudowany w roku 1769; zrębowy; wieża nadbudowana dopiero 1938 roku. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; w nawie i zakrystii strop, w prezbiterium sklepienie kolebkowe; wspólny dach nad nawą i prezbiterium; kościół otoczony dachem pulpitowym. Ołtarz główny późnobarokowy …

Read More 7. Nierodzim, kościół św, Anny

8. Zamarski, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

Pierwotny kościół prawdppodobnie z XV w.(spalony ok. 1585 roku); od I połowy XVI w. do 1654 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany w roku 1731, wieża starsza (XVI w.) odbudowana po spaleniu w 1585 r. Kościół zrębowy na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna; nad nawą, prezbiteriuin i zakrystią wspólny dach. Wewnątrz …

Read More 8. Zamarski, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

9. Kaczyce, kościół św.Krzyża (do 1972 św.Bartłomieja), przeniesiony w 1972 roku z Ruptawy

Nazwa Ruptawa pojawia się ok. 1500 r., kościól wymieniony w l447 roku; obecny zbudowny w roku 1620; zrębowy na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa; wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1652, 1679 i 1688.  Wieża najprawdopodobniej młodsza ad samego kościoła, gdyż w protokołach wyrnieniona w 1688 r. jako nowa; prezbiterium zarnknięte 5-bocznie; nawa prostokątna; kościół otoczony …

Read More 9. Kaczyce, kościół św.Krzyża (do 1972 św.Bartłomieja), przeniesiony w 1972 roku z Ruptawy

11. Jastrzębie, kościół św. Barbary (przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika)

Miejscowość Jedłownik pawstała prawdopodobnie w XIII w., parafia wymieniona w r. 1447. Obecny kościół powstal prawdopodobnie około połowy.XVII wieku; protokół wizytacyjny z 1679 roku informuje, że wymieniono stare fundamenty z przyciesi dębowych na nowe; kościół odrestaurowany i przebudowany w 1888 roku. zrębowy, na podrnurówce ceglanej, wieża szkieletowa; obecnie wieża dołącznna do nawy, w 1652 r. …

Read More 11. Jastrzębie, kościół św. Barbary (przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika)

13. Łaziska, kościół Wszystkich Świętych

Miejscowość wymieniona już w 1229 r.; kościól był filią kościoła w Godowie; obecny k. zbudowany w roku 1579 na rniejscu poprzedniego; wielokrotnie odnawiany (m.in, 1679, 1756 i XIXw.); zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; zakrystia murowana (1871) w miejsce poprzedniej, drewnianej; zachodnia ściana nawy wycięta dla powiększenia nawy o pomieszczenia …

Read More 13. Łaziska, kościół Wszystkich Świętych

14. Połomia, kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (zachowana jedynie wieża, wbudowana w nowy kościół w Wiśle-Głębcach)

Miejscowość Połomia wymieniona raz pierwszy około 1500 r.; parafia wymieniona w 1447 r. późniejszy kościół zbudowany w roku 1575; początkowo wieża stała osobno (inforrnacja z protokołu wizytacyjnego z 1652 r.); prezbiteriurn było zarnknięte 3-bocznie; nawa była prostokątna; wnętrze posiadało stropy płaskie; kościół otoczony był bardzo wydatnyrni daszkami ochronnyrni, wymienionymi już w protokole wizytacyjnym z 1688 …

Read More 14. Połomia, kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (zachowana jedynie wieża, wbudowana w nowy kościół w Wiśle-Głębcach)