7. Nierodzim, kościół św, Anny

Pierwotny kościół z przełomu XVI i XII w, zbudowany przez protestantów, bezwieżowy; rozebrany w XVIII w. Obecny kościół zbudowany w roku 1769; zrębowy; wieża nadbudowana dopiero 1938 roku. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; w nawie i zakrystii strop, w prezbiterium sklepienie kolebkowe; wspólny dach nad nawą i prezbiterium; kościół otoczony dachem pulpitowym.
Ołtarz główny późnobarokowy (koniec XVIII w.), mensa wolnostojąca (1801), w ołtarzu starszy obraz św. Anny Samotrzeć (1704); ambona rokokowa (3 ćw, XVIII w.); fotel barokowy obity skórą (XVIII w.).
Obrazy: św, Alojzy (prawdop, 1712), Michał Archanioł (1746), św.Jerzy(2 połowa XVIII w., św. Krzysztof (XVIII w.), Matka Boska Loretańska (XVIII/XIX w.), Matka Boska Czętochowska (1787), 4 stacje Męki Pańskiej (I poł.XIX w.), Nauczanie Marii (1874), św.Józef z Dzieciątkiem (XIXw.), Matka Bosk Niepokalanie Poczęta, św, Agnieszka (XVIII/XIX w.), Matka Boska Częstochowska (XIX w.).
Na cmentarzu przy kościele: nagrobek Anny i Jakuba Feretzky, cechy klasycystyczne z krzyżem żeliwnym na kamiennym postumencie (1862).

Leave a Reply