8. Zamarski, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

Pierwotny kościół prawdppodobnie z XV w.(spalony ok. 1585 roku); od I połowy XVI w. do 1654 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany w roku 1731, wieża starsza (XVI w.) odbudowana po spaleniu w 1585 r. Kościół zrębowy na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna; nad nawą, prezbiteriuin i zakrystią wspólny dach. Wewnątrz kościoła stropy płaskie; nawa i prezbiterium otoczone daszkiem pulpitowyrn, wokół wieży soboty oszalowane do połowy wysokości deskami. Ołtarze barokowe (1730-40) przeniesione po 1884 roku z kościoła szpitalnego św. Jerzego w Cieszynie; ambona rokokowa (ok.poł. XVIII w.).
3 obrazy z II połowy XVII wieku: Chrystus Ukrzyżowany zsyłający łaski, w otoczeniu Boga Ojca i Ducha Św.  z przedstawieniern Baranka w reservaculurn rnonstrancji, z Trójcą Śwętą,  Chrystusem Ukrzyżowanym i Matką Boską w otoczeniu świętych; Matka Boska z Dzieciątkieni. Czwarty obraz z przełomu XVIII i XIXW. (św, Jan Nepomucen). 2 ludowe obrazy: Chrystus Bolesny i Święta Rodzina z Trójcą Śwętą

Leave a Reply