9. Kaczyce, kościół św.Krzyża (do 1972 św.Bartłomieja), przeniesiony w 1972 roku z Ruptawy

Nazwa Ruptawa pojawia się ok. 1500 r., kościól wymieniony w l447 roku; obecny zbudowny w roku 1620; zrębowy na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa; wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1652, 1679 i 1688.  Wieża najprawdopodobniej młodsza ad samego kościoła, gdyż w protokołach wyrnieniona w 1688 r. jako nowa; prezbiterium zarnknięte 5-bocznie; nawa prostokątna; kościół otoczony sobotarni częściowo zarnkniętymi belką w połowie wysokości. Soboty wymienione już w protokole wizytacyjnyrn z 1688 roku, musiały jednak istnieć znacznie wcześniej, gdyż wspornniano tarn, że wyrnagają naprawy.
Wewnątrz kościoła pozostałości polichrornii z XVII w.; w nawie i prezbiteriurn stropy płaskie z wydatnymi fasetami.
Ołtarz główny-barokowy (ok. połowy XVIII w. ) z obrazern Męczeństwa św.Bartłomieja i rzeźbami św,Jana Nepornucena i  św.Ignacego Loyoli.
Ołtarze boczne – barokowe z XVIII w.; wzmiankowano niegdyś 2 dzwony, z 1555 i 1603 roku.

Leave a Reply