10. Buków, kaplica Różańcowa

Miejscowość wyrnieniona po raz pierwszy w 1250 roku; kaplica zbudowana w 1770 r., odnowiona w XX w.; zrębowa, na wysokim nowym podmurowaniu; prostokątna, z 3-bocznyrn zamknięciern; strop płaski wewnątrz kaplicy; odrzwia z nadprożern w kształcie dwułucza, na nirn widnieje data budowy; wewnątrz kaplicy ludowy obraz św. Jana Nepomucena.

Leave a Reply