11. Jastrzębie, kościół św. Barbary (przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika)

Miejscowość Jedłownik pawstała prawdopodobnie w XIII w., parafia wymieniona w r. 1447. Obecny kościół powstal prawdopodobnie około połowy.XVII wieku; protokół wizytacyjny z 1679 roku informuje, że wymieniono stare fundamenty z przyciesi dębowych na nowe; kościół odrestaurowany i przebudowany w 1888 roku.
zrębowy, na podrnurówce ceglanej, wieża szkieletowa; obecnie wieża dołącznna do nawy, w 1652 r. stała osobno, o czym informuje protokół wizytacyjny; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna; pomieszczenie pod wieżą włączone do nawy przez wycięcie części ściany zachodniej; w prezbiterium i nawie’ sklepienie kolebkowe, w zakrystii strop belkowy; drzwi wejściowe z r. 1647.
Ołtarz główny – barokowy; ołtarze boczne: lewy –późnorenesansowy (ok. poł. XVII w.), prawy –barokowy (XVII/XVIII w.); rzeźby: dwa anioły barokowe i dwie postacie świętych (XVIIIw.), św. Jan Nepomucen (XIXw.);
chrzcielnica (XVI w.); w wieży dzwon z r. 1554.

Leave a Reply