13. Łaziska, kościół Wszystkich Świętych

Miejscowość wymieniona już w 1229 r.; kościól był filią kościoła w Godowie; obecny k. zbudowany w roku 1579 na rniejscu poprzedniego; wielokrotnie odnawiany (m.in, 1679, 1756 i XIXw.); zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; zakrystia murowana (1871) w miejsce poprzedniej, drewnianej; zachodnia ściana nawy wycięta dla powiększenia nawy o pomieszczenia podwieżowe;
w prezbiteriurn i nawie stropy; wspólny dach nawy i prezbiterium; kościół otoczony(za wyjątkiem zakrystii i ściany zachodniej) sobotami (wymienionymi już w protokole wizytacyjnyrn z 1688r.); polichromia nowa, wykonana w roku 1949; ołtarz główny: późnobarokowy (XVIII w.), w nim rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (pocz.XVI w.), po obu stronach ołtarza skrzydła ołtarzowe z XVI w.; ambona – styl regencji (I pol,XVII w.); baptysteriurn z rzeźbą “Chrzest w Jordanie” (XVIII w.); monstrancja i kielich barokowy (XVIII w.)
Kościół otoczony starymi, kilkusetletnimi drzewami.

Leave a Reply