Month: July 2009

56. Księży Las, kościół św. Michała Archanioła

Jako parafialny wzmiankowany 1447; obecny zbudowany 1494 (data potwierdzona przez dwa kolejne protokoły wizytacyjne z 1679 i 1687 r.), jest więc jednym z najstarszych drewnianych kościołów śląskich. W latach 1570—1629 w rękach protestantów; zrębowy, na podmurówce ceglano—kamiennej; bezwieżowy, nigdy wieży nie posiadał – protokół z 1687 r. stwierdza: “nullum habet campanile nisi parvam turriculam supra …

Read More 56. Księży Las, kościół św. Michała Archanioła

58. Żernica, kościół św. Michała Archanioła

Wymieniony jako parafialny 1447; powiększony lub zbudowany na nowo w r.1648 oraz 1651; poświęcony 1661; w 1679 r. pomierzony: 31 x 14 łokci, czyli 19,47 x 8,79 m; zrębowy, na podmurowaniu ceglano-kamiennym , wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; w prezbiterium i nawie strop płaski; chór muzyczn (1661); kościół posiada polichromię barokową; ołtarz główny …

Read More 58. Żernica, kościół św. Michała Archanioła

59. Pietrowice Wielkie, kościół św Krzyża

Zbudowany miał zostać w r.1667, odnowiony (lub przebudowany) w r.1743; zrębowy, bezwieżowy; prezbiterium 2-bocznie zamknięte; nawa zbliżona do kwadratu; od strony zachodniej podcień otwarty, nad którym mieści się chór muzyczny; od wschodu i północy kościół otoczony sobotami otwartymi; ołtarz główny – późnobarokowy (I poł XVIII w.); 2 ołtarze boczne późnobarokowe (poł. XVIII w.); drewniana skarbonka …

Read More 59. Pietrowice Wielkie, kościół św Krzyża

60. Zawada Książęca, kościół św. Jana Nepomucena (do 1868 w Ostrogu) Nieistniejący

Po raz pierwszy kościół w Ostrogu k.Raciborza wymieniony 1307; w 1637r. spłonął tam k. drewniany, poprzednik obecnego. W 1642, gdy właścicielem dóbr raciborskich został Georg hr. von Oppersdorf, kazał on zbudować obecny kościół, który następnie został poświęcony 11.07.1649 przez sufragana Balthasara Liesch von Hornau; kościół ten mierzył 26 x 16 łokci (= 16,3 x 10 …

Read More 60. Zawada Książęca, kościół św. Jana Nepomucena (do 1868 w Ostrogu) Nieistniejący

61. Baborów, kościół św. Józefa

Obecny kościół zbudowany w latach 1700-1702, o czym informują dwa napisy: jeden na belce nadprożowej wejścia głównego do nawy                  Jesus         Maria       Joseph                      17                            00 i drugi, łaciński, umieszczony w rnedalionie nad wewnętrznymi drzwiami zakrystii, wymieniający datę 1702 jako datę ukończenia kościoła poświęconego św.Józefowi i św.Barbarze; budowie kościoła patronował proboszcz “Simon Petrus Motloch”, który …

Read More 61. Baborów, kościół św. Józefa

62. Gościęcin, kościół odpustowy św. Brykcjusza

Kaplica w tym miejscu wzmiankowana w roku 1594. Obecny kościół zbudowany w roku 1661 – informuje o tym protokół wizytacyjny z roku 1679. Informuje on także, że kościół poświęcono w roku 1674, zaś protokół z roku 1688 informuje, że fundatorem kościoła był Martin Wolff, ale że fundusze zbierali także mieszkańcy wsi. Gruntownie odnowiony w roku …

Read More 62. Gościęcin, kościół odpustowy św. Brykcjusza

63. Miejsce Odrzańskie, kościół św. Walentego

Kaplica św. Trójcy wzmiankowana w roku 1507. Protokół wizytacyjny z 1679 roku wymienia kościół pod wezwaniem św. Katarzyny bezwieżowy z 2 dzwonami w zakrystii i o wymiarach 17,5 x 12 łokci (11 x 7,5 m). Protokół z roku 1688 podaje więcej innych informacji: „… mała drewniana zakrystia (…) przekrycie u góry z desek (…) jedna …

Read More 63. Miejsce Odrzańskie, kościół św. Walentego

64. Przewóz, kościół św. Judy Tadeusza (do 1937 r. w Gierałtowicach k. Koźla)

Wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1418. Obecny kościół został zbudowany w roku 1559. protokół wizytacyjny z roku 1679 mówi o tym kościele, że zbudowany został „z drewna na starszych fundamentach w roku 1559 przez heretyków”. Przy okazji tejże wizytacji też kościół pomierzono: 28 x 14 łokci (17,6 x 8,8 m). Protokół z roku 1688 …

Read More 64. Przewóz, kościół św. Judy Tadeusza (do 1937 r. w Gierałtowicach k. Koźla)

65. Radoszowy, kościół św. Jadwigi

Kościół wzmiankowany w roku 1418. W 1679 roku protokół wizytacyjny wymienia kościół w Radoszowach jak drewniany, o ścianach wygładzonych bądź obłożonych deskami wewnątrz i na zewnątrz, z wieżą drewnianą. Podaje też wymiary kościoła: 24 x 14 łokci (15 x 8,8 m). Protokół następny (1688) charakteryzuje go nieco dokładniej: „…cały drewniany, ciemny, stary, wygładzony wewnątrz i …

Read More 65. Radoszowy, kościół św. Jadwigi