57. Zacharzowice, kościół św. Wawrzyńca

Wzmiankowany jako kościół parafialny 1447; obecny kościół z końca XVI w. (ok, 1580 ); od II połowy XVI w do roku 1629 w rękach protestantów; często odnawiany: prawdopobnie pod koniec XVII w.(gdy protokół wizytacyjny z 1687 r. stwierdza, że dach kościoła wymaga naprawy), dalej w 1795, 1804, 1824-7, 1845, 1896-8, 1909 i 1956. Zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa kwadratowa; kościół ma stosunkowo niewielkie wymiary (pomierzone w 1679 r. przedstawiały się następująco: 21 x 10 łokci, t.zn. 15,19 x 6,28 m); wnętrze kościoła przekryte sufitami. Obecna polichromia nowsza, wykonana w miejsce starej z ok. 1580 r.Ołtarz boczny lewy późnobarokowy (ok.1700) z kościoła klasztornego w Jemielnicy; ambona barokowa (1687); tryptyk późnogotycki (około 1500); wokół nawy i prezbiteriurn daszek pulpitowy od zewnątrz, szczególnie malowniczo łączący się z dacharni prezbiterium i zakrystii.

Leave a Reply