62. Gościęcin, kościół odpustowy św. Brykcjusza

Kaplica w tym miejscu wzmiankowana w roku 1594. Obecny kościół zbudowany w roku 1661 – informuje o tym protokół wizytacyjny z roku 1679. Informuje on także, że kościół poświęcono w roku 1674, zaś protokół z roku 1688 informuje, że fundatorem kościoła był Martin Wolff, ale że fundusze zbierali także mieszkańcy wsi. Gruntownie odnowiony w roku 1880. Zrębowy, na podmurówce. Zarys przyziemia ma kształt krzyża o 3-bocznie zamkniętych ramionach. Bezwieżowy. Wewnątrz sklepienie kolebkowe. Wyposażenie wnętrza z okresu budowy i późniejsze:
ołtarz główny z dekoracją snycerską i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (koniec XVII wieku); ołtarze boczne z rzeźbami św. Jadwigi, św. Barbary, obrazem Chrztu w Jordanie (mal. A. Piotrowski, 1896), obrazem Herodiady z głową św. Jana, obrazem św. Brykcjusza (mal. A. Beck, 1896). Organy (1669) – wykonał Jakub Rippack z Koźla, przekształcone w roku 1873. Ławy (XVII/XVIII w.). Obrazy: św. Trójca (1689) przemalowany w nowszych czasach; Matka Boska z Dzieciątkiem (barokowy, koniec XVIII wieku) malowany na drewnie; Zwiastowanie; Archanioł Gabriel (oba barokowe, ok. 1730); Matka Boiska Siedmiu Boleści; św. Jan Chrzciciel (XVII/XVIII w.); św. Józef (I poł. XIX w.). W kościele płyta nagrobna (II poł XVII wieku) z monogramem IB (Ioannes Bartel).

 

 

Wejście na teren cmentarza całkowicie otoczonego drzewami

Kościół od strony wejścia głównego

Dopiero od strony cmentarza rzuca się założenie kościoła na planie krzyża

Widok na kaplicę boczną

Widok na prezbiterium od strony cmentarza

Groby zmarłych z rodzin Walliczek, Schaffranek i Gebauer

I ich płyty w zbliżeniu

Kolejne zbliżenie

Grób rodziny Nossolów

… i jego polskie inskrypcje w zbliżeniu

Leave a Reply