64. Przewóz, kościół św. Judy Tadeusza (do 1937 r. w Gierałtowicach k. Koźla)

Wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1418. Obecny kościół został zbudowany w roku 1559. protokół wizytacyjny z roku 1679 mówi o tym kościele, że zbudowany został „z drewna na starszych fundamentach w roku 1559 przez heretyków”. Przy okazji tejże wizytacji też kościół pomierzono: 28 x 14 łokci (17,6 x 8,8 m). Protokół z roku 1688 wspomina natomiast, że kościół wzniesiono w roku 1515 i nazywa go „starym”, mówi także o malowanym stropie. Podczas przenoszenia kościoła do Przewozu odnowiono kościół, pozbawiając go jednocześnie cech stylowych. Konstrukcja ścian kościoła zrębowa, na podmurówce betonowej, konstrukcja wieży: u dołu murowana, u góry drewniana szkieletowa. Nawa prostokątna, prezbiterium zamknięte 3-bocznie. Zakrystia kwadratowa. Wewnątrz kościoła stropy płaskie; ściany otynkowane od wewnątrz. Wzmiankowano niegdyś 2 dzwony: z 1495 roku z inskrypcją łacińską oraz z roku 1569 z inskrypcją czeską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply