65. Radoszowy, kościół św. Jadwigi

Kościół wzmiankowany w roku 1418. W 1679 roku protokół wizytacyjny wymienia kościół w Radoszowach jak drewniany, o ścianach wygładzonych bądź obłożonych deskami wewnątrz i na zewnątrz, z wieżą drewnianą. Podaje też wymiary kościoła: 24 x 14 łokci (15 x 8,8 m). Protokół następny (1688) charakteryzuje go nieco dokładniej: „…cały drewniany, ciemny, stary, wygładzony wewnątrz i na zewnątrz, strop jest stary z desek i pomalowany (…) wieża drewniana stoi osobno (…) lichy dach nad kościołem i wieżą…”. Na miejscu tego kościoła zbudowano nowy kościół w roku 1730, o czym informuje polska inskrypcja na zachowanej belce (p. Rozdział „trochę historii, trochę refleksji”). Kościół odnawiany w roku 1890, odnawiany i powiększony w latach 1928-29.
Zrębowy na podmurowaniu; wieża szkieletowa; nawa prostokątna, prezbiterium zamknięte 3-bocznie. Wewnątrz sklepienie kolebkowe, ściany wewnątrz otynkowane. Ołtarz główny regencyjny (ok. 1730), przekształcony w II połowie XVIII wieku w duchu rokokowym. Ołtarz lewy regencyjny (ok. 1730) z obrazem Adoracji św. Jana Nepomucena przez 2 symboliczne postacie niewieście z herbami Austrii i Czech. Ołtarz prawy rokokowy z obrazem św. Marii Magdaleny. Ambona rokokowa (I poł. XVIII w.). Obrazy: św. Jadwiga przed Chrystusem Ukrzyżowanym, barokowy z herbem, inicjałami ABVI i datą 1736; św. Anna nauczająca Marię (barok. XVIII w.); św. Mikołaj (ludowy). W kościele znajdują się dwie krypty grobowe: Anny Franciski Dorner (zm. 10 listopada 1795) oraz baronowej Johanny von Eichendorff (p. Rozdział „Trochę historii, trochę refleksji”). Wzmiankowano niegdyś 2 dzwony:
1. z 1507 roku z inskrypcją łacińską
2. z 1611 roku z napisem: GOTTES WORT BLEIBT EWIKLICH. ADAM SCHRAUB 1611

 

 

Wieża od frontu

Widok od strony cmentarza

Widok od południowego wschodu

Prezbiterium od strony wejścia

Wnętrze widziane spod chóru organowego

Pomnik poległych w I Wojnie…

…oraz ich nazwiska

Leave a Reply