Month: July 2009

76. Dobrzeń Wielki, kościół św. Rocha

Zbudowany prawdopodobnie w roku 1658 lub 1671. Protokół wizytacyjny z roku 1687 stwierdza, że zbudowano ten kościół „przed dość wielu laty” („ante complures annos”). Kościół gruntownie odnowiony w roku 1752. Zrębowy, bezwieżowy, z nawą o rzucie wydłużonego prostokąta ze skośnymi ścianami od strony prezbiterium; samo prezbiterium  zamknięte 3-bocznie. Wewnątrz kościoła strop płaski, w prezbiterium z …

Read More 76. Dobrzeń Wielki, kościół św. Rocha

77. Kolanowice, kościół św. Barbary (do 1811 roku w Opolu)

W Opolu, w sąsiedztwie dawnej Bramy Bytomskiej zalożony został niegdyś przez księcia opolskiego Mikołaja klasztor bernardvnów. W r.1516 klasztor ten zniesiony został przez papieża Leona X, przy czym pozostawiono jednak kaplicę św. Barbary.  W XVII w. kaplica ta popada w ruinę; w jej rniejsce w 1673 r staraniem brata Adama Areba wzniesiono obecny kościół św. …

Read More 77. Kolanowice, kościół św. Barbary (do 1811 roku w Opolu)

78. Ochodze, kościół św. Marcina (do 1942 roku w Komprachcicach)

Wzmiankowany w latach 1335 i 1398. Parafia erygowana w roku 1680. W 1687 roku wizytowany był jeszcze stary kościół („antiqua”), którego ściana szczytowa za ołtarzem była wzmocniona podporą, gdyż była pochylona z powodu przegnicia fundamentu. Kościół posiadał ciemną zakrystię. Miał też polichromię stropu oraz dzwonnicę. Obecny kościół zbudowany w roku 1702 staraniem proboszcza Tomasza Kalety. …

Read More 78. Ochodze, kościół św. Marcina (do 1942 roku w Komprachcicach)

79. Popielów, kościół św. Andrzeja

Wzmiankowany w roku 1345. Zbudowany (lub przebudowany) w roku 1654. Protokół wizytacyjny z roku 1687 nazywa go „starym” („antiqua”). Kościół ten, wówczas pod wezwaniem świętych Andrzeja i Jana Chrzciciela, był filią parafii w Siołkowicach. Posiadał także wieżę dołączoną do korpusu nawy (dziś jest bezwieżowy). . Od 1883 roku znów parafialny. W 1883 przeniesiony na obecne …

Read More 79. Popielów, kościół św. Andrzeja

80. Zakrzów Turawski, kościół św. św. Piotra i Pawła

Data budowy kościoła jest nieznana. Protokół wizytacyjny z roku 1679 wspomina tylko, że stała tam kaplica świątych Szymona i Judy i św. Stanisława „od niepamiątnych czasów” („ab immemorabili tempore”). Protokół z roku 1687 mówi nieco więcej: „…cały drewniany i stary, strop z desek niemalowany (…) zakrystia (…) drewniana nedawno reperowana (…) nie ma galerii w …

Read More 80. Zakrzów Turawski, kościół św. św. Piotra i Pawła

82. Borki Wielkie, kościół św. Marcina i św. Pawła

Zbudowany prawdopodobnie w XVII w. w 1697 roku – patrz fot. niżej; wieża dobudowana później, w roku 1789, a jej autorem był Szymon Stadko (“Meister Simon Stadko” – patrz fotografia niżej); kościół zrębowy, wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie; nawa i wieża otoczone sobotami zamkniętymi; ołtarz główny barokowy (I ćw. XVIII …

Read More 82. Borki Wielkie, kościół św. Marcina i św. Pawła

83. Boroszów, kościół św.Marii Magdaleny

Data budowy obecnego kościoła nieznana. Przypuszcza się, że zbudowano ten kościół w r. 1679, ale jest to wątpliwe: protokół wizytacyjny z tegoż roku nie wspomina o tym, opisując kościół “dawno zbudowany” (“antiquitus erecta”), mierzący 19,5 x 9 łokci (=12,25 x 5,65 m) i posiadający drewnianą zakrystię wymagającą naprawy. Kościół ten był wewnątrz nieoczyszczony („intus non …

Read More 83. Boroszów, kościół św.Marii Magdaleny

84. Goła, kościół św. Mikołaja

W roku 1353; w roku 1679 protokół wizytacyjny opisuje kościół mierzący 17 x 11. łokci (= 10,7 x 6,9 m) z zakrystią mocno zniszczoną przez deszcze. Wewnątrz kościoła stała kolumna drewniana podpierajca belki konstrukcji. Wewnątrz nie było żadnej ozdoby (“ornamenta intus nulla”). Cały kościół wymagał naprawy. Wieża drewniana była zrujnowana. W ciągu następnych 8 lat (do …

Read More 84. Goła, kościół św. Mikołaja

85. Grodzisko, kościół św. Rocha

Zbudowany z fundacji miasta Olesna w r. 1710 po wygaśnięciu zarazy z roku 1708; konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, bezwieżowy; nawa prostokątna, prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz sklepienie kolebkowe w prezbiterium, w nawie strop płaski; kościół otoczony sobotami, wokół prezbiterium daszek; na wewn. ścianie zakrystii napis odnoszący się do zarazy z 1708 r. Ołtarz główny  z roku …

Read More 85. Grodzisko, kościół św. Rocha