80. Zakrzów Turawski, kościół św. św. Piotra i Pawła

Data budowy kościoła jest nieznana. Protokół wizytacyjny z roku 1679 wspomina tylko, że stała tam kaplica świątych Szymona i Judy i św. Stanisława „od niepamiątnych czasów” („ab immemorabili tempore”). Protokół z roku 1687 mówi nieco więcej: „…cały drewniany i stary, strop z desek niemalowany (…) zakrystia (…) drewniana nedawno reperowana (…) nie ma galerii w kościele (…) nie ma wieży (…) wieżyczka nad kościołem z 2 dzwonami…”. Obecny kościół zbudowany (przebudowany) w roku 1759. W roku 1815 wykonano nowe pokrycie dachu (cieśla Florian Kowalczyk z Jełowej). Kościół zrębowy, wieża słupowa. Nawa ze ścianami „ściątymi” w skos od strony wschodniej (t.j. od strony prezbiterium). Prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Zakrystia obmurowana w XX wieku. Wewnątrz nawy i prezbiterium stropy płaskie (w prezbiterium z fasetami), w zakrystii i loży kolatorskiej stropy belkowe. W tęczy belka z wyrytym monogramem IHS i datą 1759. Kościół otoczony sobotami (prezbiterium od wschodu i południa, nawa od południa, wieża od południa i północy).
Dwa ołtarze boczne barokowo-klasycystyczne (połowa XIX w.). Ambona rokokowa (II połowa XVIII wieku). Chrzcielnica barokowa (XVIII w.). Cztery obrazy ludowe: Chrystus na Górze Oliwnej; Wjazd do Jerozolimy; Ostatnia Wieczerza; Matka Boska Bolesna (wszystkie malował J. Schwingel, 1853); Stacje Drogi Krzyżowej  (prawdopodobnie ten sam malarz). Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (gotycka, 4 ćw. XIV w.).

2 Comments

  1. J. Farys

    Rzetelnie opracowana historia kościoła. Gdzie można zdobyć całościowy protokół wizytacyjny z Zębowic z roku 1679 i 1687

  2. monio

    Ja osobiście zaznajamiałem się z tymi protokołami w Bibliotece Sląskiej w Katowicach, która posiada ich łacińskojęzyczne wydanie opracowane przez Josefa Jungnitza w początkach XX wieku. Nie wiem natomiast, czy istnieje pełne polskie ich tłumaczenie (to są całe spore tomy…).

    Cheers!!!

Leave a Reply