79. Popielów, kościół św. Andrzeja

Wzmiankowany w roku 1345. Zbudowany (lub przebudowany) w roku 1654. Protokół wizytacyjny z roku 1687 nazywa go „starym” („antiqua”). Kościół ten, wówczas pod wezwaniem świętych Andrzeja i Jana Chrzciciela, był filią parafii w Siołkowicach. Posiadał także wieżę dołączoną do korpusu nawy (dziś jest bezwieżowy). . Od 1883 roku znów parafialny. W 1883 przeniesiony na obecne miejsce na cmentarzu. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym. Nawa prostokątna, prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy płaskie, jedynie w zakrystii strop belkowy. Chór muzyczny nowszy (XVIII/XIX wiek). Na ścianie zakrystii częściowo zatarty napis „G.R. … RZIATKI PARO”. Resztki polichromii wewnątrz kościoła, m.in. wizerunek Matki Boskiej (z czasów budowy kościoła?).
Ołtarz barokowy (II poł. XVIII w.) odnawiany w r. 1911. Ambona barokowa (3 ćw. XVII w.). Prospekt organowy rokokowy (4 ćw. XVII w.). Obrazy: św. Grzegorz (barok. XVII w.), 2 Męczenników (późnobarok., XVIII w.); stacje Drogi Krzyżowej (XVIII/XIX wiek). Na cmentarzu kościoła figura kamienna św. Jana Nepomucena wykonana przez Jerzego Marka z Mokrego, d. Powiat Tychy (1865).

Leave a Reply