81. Biskupice k. Olesna, kościół św.Jadwigi

Stary kościół został zbudowany na tyrn miejscu w 1450 roku. Protokół wizytacyjny z r. 1679 informuje o kościele św. Jadwigi rnającym wymiary 21 x 12 łokci (= 13,2 x 7,5 m), bezwieżowym, z 3 dzwonami pod dachem; protokół zaś następny (1687) określa ten kościół jako niezbyt jasny, informując ponadto, że ma on strop niemalowany, 2 galerie w nawie i sklepioną kryptę grobowę. Obecny kościół zbudowany został w roku 1718 przez Jana Mixę z Kraskowa k.Kluczborka. Zrębowy, na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; wewnątrz prezbiterium sklepienie, w nawie strop płaski; ołtarz późnbarokowy (1734) z rzeźbami 2 niewiast i obrazem; ambona barokowa (XVII w.) z malowanymi popiersiami ewangelistów; 2 rzeźby św.Mikołaja i św.Augustyna późnobarokowe (XVIIIw.).

 

 

 

Leave a Reply