82. Borki Wielkie, kościół św. Marcina i św. Pawła

Zbudowany prawdopodobnie w XVII w. w 1697 roku – patrz fot. niżej; wieża dobudowana później, w roku 1789, a jej autorem był Szymon Stadko (“Meister Simon Stadko” – patrz fotografia niżej); kościół zrębowy, wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie; nawa i wieża otoczone sobotami zamkniętymi; ołtarz główny barokowy (I ćw. XVIII w.) z rzeźbami św. Barbary i w.Krzysztofa oraz (w zwieńczeniu) Boga Ojca; ołtarz boczny (XVIII/XIX w.); organy (I połowa XVIII w.); stacje Drogi Krzyżowej (ludowe, ok.poł. XIXw.); malowidło ludowe Maria rozdeptująca węża na globie. W kościele znajdowała się rzeźba grupy “Zesłanie Ducha Świętego” – dzieło ze szkoły Wita Stwosza (“Veit Stoβ”), obecnie w kościele klasztornym obok.

 

Borki Wielkie, widok od południowego wschodu

Borki Wielkie, widok wnętrza

Borki Wielkie, data budowy na belce tęczowej

Borki Wielkie, ołtarz główny

Borki Wielkie, ludowe malowidło w stropie prezbiterium

Borki Wielkie, widok z prezbiterium na nawę i organy

Borki Wielkie, budowniczy wieży “Meister Sim. Stadko R. 1789”

“Zesłanie Ducha Świętego” – dzieło ze szkoły Wita Stwosza (“Veit Stoβ”)

Leave a Reply