83. Boroszów, kościół św.Marii Magdaleny

Data budowy obecnego kościoła nieznana. Przypuszcza się, że zbudowano ten kościół w r. 1679, ale jest to wątpliwe: protokół wizytacyjny z tegoż roku nie wspomina o tym, opisując kościół “dawno zbudowany” (“antiquitus erecta”), mierzący 19,5 x 9 łokci (=12,25 x 5,65 m) i posiadający drewnianą zakrystię wymagającą naprawy. Kościół ten był wewnątrz nieoczyszczony („intus non purgata”), zakurzony i pokryty pajęczynami. Następny, zaledwie o 8 lat późniejszy protokół (1687) nie wspomina nic o kościele nowo zbudowanym. Stwierdza jedynie, że jest on niezbyt jasny, że stropy i ściany są pomalowane oraz że….zakrystia jest “drewniana, mała i zrujnowana”(!). To ostatnie stwierdzenie dość dziwne jak na “nowy” kościół. Być może zatem przeprowadzono tam jedynie częściowy remont nawy lub prezbiterium, a obecny kościół powstał później. Protokół z 1687 r. mówi jeszcze o wieży drewnianej stojącej osobno. Obecny kościół jest konstrukcji zrębowej, na podmurówce. Wieża słupowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie strop płaski. Ołtarz główny rokokowo-klasycystyczny (koniec XVIII wieku); ambona z XVIII wieku; feretron z wizerunkami Matki Boskiej Częstochowskiej i Anioła Stróża (koniec XVIII wieku); obraz św. Marii Magdaleny malowany na drewnie (XVIII/XIX wiek); rzeźby: św. Jan Nepomucen (lud.-barokowy, XVIII/XIX w.); św. Franciszek (ludowy). Wzmiankowano niegdyś 2 dzwony:
1. 64 cm z łacińską inskrypcją oraz
2. 50 cm z inskrypcją zatartą

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply