76. Dobrzeń Wielki, kościół św. Rocha

Zbudowany prawdopodobnie w roku 1658 lub 1671. Protokół wizytacyjny z roku 1687 stwierdza, że zbudowano ten kościół „przed dość wielu laty” („ante complures annos”). Kościół gruntownie odnowiony w roku 1752. Zrębowy, bezwieżowy, z nawą o rzucie wydłużonego prostokąta ze skośnymi ścianami od strony prezbiterium; samo prezbiterium  zamknięte 3-bocznie. Wewnątrz kościoła strop płaski, w prezbiterium z fasetą. Kościół otoczony jest sobotami: nawa jest nimi otoczona z 3 stron, przy czym są one do połowy wysokości oszalowane deskami. Wokół prezbiterium soboty są wyższe i całkowicie zamknięte. W elewacji frontowej nad sobotami znajduje się ganek, z którego jest dostęp do chóru muzycznego. Ołtarz główny – barokowy (ok. 1700). Ołtarze boczne: lewy i prawy, obydwa z 3 ćw. XVII wieku. Ambona barokowa (pocz. XVIII w.). prospekt organowy regencyjno-rokokowy (ok. połowy XVIII wieku). Obrazy barokowe: Chrystus Bolesny; Wniebowzięcie Matki Boskiej; św. Walenty i Mateusz; św. Antoni; św. Małgorzata (wszystkie z XVIII wieku). Rzeźby: św. Katarzyna; św. Barbara (obydwie barokowe, 3 ćw. XVII w.). Krucyfiks barokowy (XVIII wiek).

Leave a Reply