85. Grodzisko, kościół św. Rocha

Zbudowany z fundacji miasta Olesna w r. 1710 po wygaśnięciu zarazy z roku 1708; konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, bezwieżowy; nawa prostokątna, prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz sklepienie kolebkowe w prezbiterium, w nawie strop płaski; kościół otoczony sobotami, wokół prezbiterium daszek; na wewn. ścianie zakrystii napis odnoszący się do zarazy z 1708 r. Ołtarz główny  z roku 1714 z rzeźbami św.św.Grzegorza, Jana Nepomucena, Augustyna, Ignacego, Barbary i Heleny oraz grupą Świętej Trójcy (w zwieńczeniu), bogata dekoracja snycerska ołtarza. W ołtarzu obraz św. Rocha na tle widoku miasta Olesna; balustrada ołtarzowa (XVIII w.). Ołtarz boczny lewy zestawiony z fragmentów barokowych (XVII wiek) z rzeźbą Matki Boskiej Bolesnej i obrazem Trójcy Świętej w zwieńczeniu. Ołtarz boczny prawy barokowy (ok. połowy XVII wieku) z rzeźbami świętych Grzegorza, Augustyna, Sebastiana, Wawrzyńca, Szczepana oraz Chrystusa (w zwieńczeniu). W ołtarzu obraz Zdjęcie z Krzyża, przemalowany. Ambona barokowa (I ćw. XVIII wieku). Obrazy: św. Rozalia ze św św. Sebastianem i Rochem, herbem Olesna, monogramem SF i datą 1708; św. Rodzina (ludowy); Matka Boska z Dzieciątkiem (ok. poł. XIX w.); stacje Drogi Krzyżowej (sygnowane „Ciossek 1842”); krucyfiks (XVIII/XIX w.).

 

 

Kościół i fragment cmentarza

Kościół ok 1989 roku

Zbliżenie, ok. 1989

Dach i soboty

Dach sobót w zbliżeniu oraz ściana, do której przylega, czyli: “festiwal gontowy”

Soboty przechodzące stopniowo w daszek ochronny, okalający kościół od strony prezbiterium…

… i na tym prezbiterium się kończący

Soboty od strony wejścia głównego

Wieżyczka nad bezwieżowym kościołem

Soboty i główne wejście

Naroże ścian zrębowych

Pomnik poległych…

… i ich nazwiska

Leave a Reply