Month: July 2009

66. Rzepcze. kościół św. Jakuba

Wzmiankowany w roku 1447. Obecny kościół zbudowany w roku 1751; zrębowy, bezwieżowy. Nawa kwadratowa z nowszą kruchtą od północy. Prezbiterium zamnięte 3-bocznie; ołtarz regencyjny, w nim obraz św. Jakuba (II połowa XVIII wieku). Ambona wczesnobarokowa (XVII wiek). Ława kolatorska z XVII wieku; taboret z XVIII wieku. Obrazy: Matka Boska Bolesna, Jan Chrzciciel, obydwa malowane na …

Read More 66. Rzepcze. kościół św. Jakuba

70. Szczepanek, kościół Nawiedzenia Najśw. Marii Panny (do 1960 r. w Polskiej Nowej Wsi)

Zbudowany jako kościół parafialny w 1666 roku (o czym informuje protokół wizytacyjny z roku 1687). Prawdopodobnie remontowany w roku 1707. Zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna, zbliżona do kwadratu; wewnątrz stropy płaskie. Zakrystia również drewniana, określona w 1687 roku jako „jasna” („lucida”). Wieża zbudowana prawdopodobnie dopiero w roku 1707 (protokół z 1687 roku …

Read More 70. Szczepanek, kościół Nawiedzenia Najśw. Marii Panny (do 1960 r. w Polskiej Nowej Wsi)

71. Strzelce Opolskie, kościół św. Barbary

Wzmiankowany w roku 1505; obecny kościół zbudowany w r.1683 (protokół wizytacyjny z r. 1687 podaje dosołwnie: “noviter ex ligno anno 1683 aedificata”), ale prace przeciągnęły się zapewne do r.1690, taka bowiem data umieszczona została na belce wewnątrz kościoła obok widocznego jeszcze w 1871 napisu: „Fiorentinus Waiser. Fridericus Waiser. Johannes Brixi” Dwa pierwsze nazwiska to nazwiska …

Read More 71. Strzelce Opolskie, kościół św. Barbary

72. Rogi, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany w roku 1335; obecny kościół zbudowany w roku. 1685 – potwierdzenie tej lub przybliżonej daty znajdujemy w protokole wizytacyjnym z r.1687. Mowa tam a całkiem nowym kościele drewnianym. Niewykluczone, że zakrystia została zbudowana nawet po 1685 r., gdyż w 1687 r. była jeszcze „bladożółta” (“lurida”); kościół zrębowy, wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium …

Read More 72. Rogi, kościół Wszystkich Świętych

73. Bierdzany, kościół św. Jadwigi

Wzmiankowany 1410 jako będęcy prawdopodobnie w budowie; w protokołach wizytacyjnych wymieniony w l687 roku jako drewniany z wieżą; obecny zbudowany 1711; gruntownie odnowiony 1930, wtedy m.in. zamieniono dotychczasowy dach namiotowy wieży na barokizujący hełm. kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięta; nawa prostokątna (z transeptem); wewnątrz stropy płaskie, w prezbiterium dodatkowo ze skośnymi “ścięciami” po …

Read More 73. Bierdzany, kościół św. Jadwigi

74. Bierkowice k. Opola (Muzeum Wsi Opolskiej), kościół św. Katarzyny (do 1975 roku w Gręboszowie k. Namysłowa)

Kościół w Gręboszowie istniał już w XV wieku. Obecny (prawdopodobnie w roku 1613) zbudowany został przez protestantów. W roku 1654 przejęty przez katolików. Wieża zbudowana została prawdopodobnie równolegle z kościołem, w każdym razie protokół z 1666 roku mówi już o jej istnieniu, wspomina też o malowanym stropie i o bielonych ścianach. Kościół odnawiano w roku …

Read More 74. Bierkowice k. Opola (Muzeum Wsi Opolskiej), kościół św. Katarzyny (do 1975 roku w Gręboszowie k. Namysłowa)

75. Czarnowąsy, kościół św. Anny

Poprzedni kościół stojący w tym miejscu wymieniony w protokołach wizytacyjnych w 1687 roku. Był to również kościół drewniany, tak jak i obecny, był bezwieżowy, a jedynie z wieżyczką na dachu, w której był skromny dzwon. Był to – według protokułu – kościół stary („antiqua”). Wkrótce potem, na przełomie 1687/88 roku zbudowano kościół obecny  – cieśla …

Read More 75. Czarnowąsy, kościół św. Anny