Month: July 2009

86. Gronowice, kościół św. Idziego (do 1910 w Oleśnie)

Zbudowany w roku 1635 (napis na oszalowanej obecnie ścianie) w Oleśnie. Niegdyś pełnił rolę kaplicy szpitalnej, co potwierdza protokół wizytacyjny z 1679 roku informujący ponadto, że był on wówczas pod wezwaniem Bożego Ciała. Miał on tylko wieżyczkę z jednym małym dzwonem. W roku 1910 został przeniesiony do Gronowic. Odnowiony w roku 1959. Zwrócony prezbiterium ku …

Read More 86. Gronowice, kościół św. Idziego (do 1910 w Oleśnie)

88. Kościeliska, kościół Nawiedzenia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1394; zbudowany prawdopodobnie w XVI w. (jeśli wierzyć późniejszemu napisowi na belce, to w r. 1576); przekształcony w w. XVII/XVIII; protokół z 1679 r. wspomina , że stropy i ściany są pomalowane. Następny protokół stwierdza (1687), że dzwonnica została niedawno naprawiona; kościół był odnawiany w r. 1878; zrębowy; wieża szkieletowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie …

Read More 88. Kościeliska, kościół Nawiedzenia Najśw. Marii Panny

89. Kozłowice, kościół św. Jana Chrzciciela

Przypuszcza się, że kościół ten zbudowano w II połowie XVII w.; w 1679 r. wymieniony został w protokołach wizytacyjnych jako kaplica, w 1687 jako kościół; zrębowy, na nowszym podmurowaniu; wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; wewnątrz sklepienia kolebkowe; na ścianach zamknięcia prezbiterium 2 ludowe obrazy: Matka Boska Częstochowska i Matka Boska Siedmiu …

Read More 89. Kozłowice, kościół św. Jana Chrzciciela

90. Chocianowice, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1376; obecny zbudowany w roku 1662 (data na oszalowanej obecnie belce w zakrystii), jednakże nie był wizytowany ani w 1679 r. ani w 1687/8; do roku 1810 pozostawał pod patronatem zakonu Krzyżowników z Czerwoną Gwiazdą ; kościół zrębowy, wieża szkieletowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu, prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie (w prezbiterium z …

Read More 90. Chocianowice, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

91. Laskowice, kościół św. Wawrzyńca

Zbudowany w roku 1686 na miejscu poprzedniego, co potwierdza protokół wizytacyjny z r. 1687. Wieża pozostała ze starego kościoła (protokół nazywa ją “starą’); zrębowy, wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; w nawie nowy strop kasetonowy, w prezbitetium sklepienie kolebkowe. W zakrystii i loży kolatorskiej stropy belkowane. Ołtarz barokowy (ok. połowy XVII wieku) z rzeźbami …

Read More 91. Laskowice, kościół św. Wawrzyńca

92. Lasowice Wielkie, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany 1447. Poprzedni kościół w tym miejscu zbudowany został w roku 1519. Obecny kościół zbudowany w roku 1599 jako luterański. W roku 1679 kościół pomierzono: 20 x 11 łokci (12,6 x 6,9 m). W 1687 roku wymieniony w protokołach wizytacyjnych jako kościół św. Trójcy. Zrębowy, wieża szkieletowa, nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; zakrystia …

Read More 92. Lasowice Wielkie, kościół Wszystkich Świętych

93. Lasowice Małe, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1447; protokół wizytacyjny z r.1679 wymienia kościół w Lasowicach posiadajęcy wieżę i ozdobiony wewnątrz rozmaitymi malowidłami (“intus picturis variis ornata”), mierzący 18 x 12 łokci (= 11,3 x 7,5m); kościół ten wizytowany był jeszcze w 1687 r. Patronem jego był wówczas św.Jakub Apostoł. Kościół miał swą kryptę grobową, w której miejsce spoczynku znajdowali luteranie …

Read More 93. Lasowice Małe, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

94. Radawie, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Wzmiankowany 1500; w 1679 r. protokoły wizytacyjne wspominają o kościele pod wezwaniem  św. Krzyża, św. Barbary i św.Małgorzaty, mierzącym 16 x 9 łokci (= 10 x 5,7 m), którego ściany wewnątrz były gołe (t.j. niepomalowane). Kościół ten miał zakrystię oraz wieżę z 2 dzwonami; następny protokół (1687) mówi nam o tym kościele (będącym już wtedy …

Read More 94. Radawie, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

95. Olesno, kościół św. Anny

Pierwotnie istniała tu kaplica fundacji mieszczańskiej, zbudowana w 1444 roku w związku z podaniem o cudownym ocaleniu, stąd też protokół wizytacyjny z 1679 roku wspomina, że kościół stoi tam „od niepamiętnych czasów” („ab immemorabili tempore”). W rzeczywistości zbudowano go w roku 1518, a półtora wieku później cieśla Marcin Snopek dobudował (1668-70) obecną centralną część o …

Read More 95. Olesno, kościół św. Anny