87. Jamy, kościół św. Małgorzaty

W 1679 r. protokół wizytacyjny wymienia w Jamach kościół św. Mikołaja, wewnątrz polichromowany, ze zrujnowaną wieżą. Kościół ten miał wymiary 18 x 10 łokci (= 11,3 x 6,28 m); w 1687 protokół wymienia kościół ś.ś. Szymona i Judy z małą wieżyczką.
Obecny kościół zbudowany w roku 1792 z fundacji Karla Siegmunda von Aulock; wnętrze k. odnowione 1888; zrębowy, wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie; w tęczy na belce rzeźbiona grupa “Ukrzyżowanie” (barok.); na dachu wieży chorągiewka z datą 1793. Ołtarz główny późnobarokowy (XVIII w.); ambona rokok.-klasycystyczna (koniec XVIII w.) odnowiona wraz z ołtarzem 1872; 2 ławy kolatorskie (koniec XVIIIw.); obraz Chrystusa w Ogrójcu (pocz.XIX w.); stacje Drogi Krzyżowej. (lud.ok. poł. XIX w.); kociołek na wodę (XVIII w.).

Leave a Reply