88. Kościeliska, kościół Nawiedzenia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1394; zbudowany prawdopodobnie w XVI w. (jeśli wierzyć późniejszemu napisowi na belce, to w r. 1576); przekształcony w w. XVII/XVIII; protokół z 1679 r. wspomina , że stropy i ściany są pomalowane. Następny protokół stwierdza (1687), że dzwonnica została niedawno naprawiona; kościół był odnawiany w r. 1878; zrębowy; wieża szkieletowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; pierwotna zakrystia rozebrana w r. 1947; wewnątrz kościoła stropy płaskie; polichromia o charakterze późnobarokowym, wykonana prawdopodobnie w XIXw.;. na północnej. ścianie prezbiterium widoczny fragment malowidłaa XVII-wiecznego; wzmiank.niegdyś 2 dzwony:
1) 71cm, z datq 1468,
2) 68cm, z 1508r. z łacińską inskrypcją.

Leave a Reply