89. Kozłowice, kościół św. Jana Chrzciciela

Przypuszcza się, że kościół ten zbudowano w II połowie XVII w.; w 1679 r. wymieniony został w protokołach wizytacyjnych jako kaplica, w 1687 jako kościół; zrębowy, na nowszym podmurowaniu; wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; wewnątrz sklepienia kolebkowe; na ścianach zamknięcia prezbiterium 2 ludowe obrazy: Matka Boska Częstochowska i Matka Boska Siedmiu Boleści; protokoły
z lat 1679 i 1687 wymieniają wcześniejszą polichromię na przekryciu kościoła, obecne polichromie pochodzą: z ok. połowy XVIII w.(ściany prezbiterium i nawy) oraz z I połowy XIXw.(sklepienia);
ołtarz późnobarokowy (I poł. XVII Iw.) m.in. z rzeźbami ś ś.Józefa, Augustyna i. Jana Nepomucena; ambona późnobarokowa (XVIII w.) z rzeźbą Chrystusa ma baldachimie; obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem (XVII/XVIII w.), św.Krzysztof (XVIII w.), Chrystus na Krzyżu (XVIII w.), Matka Boska Siedmiu Boleści (XVIII/XIX w.); rzeźby: św.Łucja (późnogotycka, pocz.XVI w.), św.Jan Nepomucen (XVIIIw.), św.Florian (XVIII w.), św.Antoni i św.Jan Nepornucen.

 

 

Kościół w Kozłowicach od południowego zachodu

św Jan Nepomucen – XVIII wieczna rzeźba ludowa

Ta sama rzeźba na tle polichromii

Leave a Reply