90. Chocianowice, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1376; obecny zbudowany w roku 1662 (data na oszalowanej obecnie belce w zakrystii), jednakże nie był wizytowany ani w 1679 r. ani w 1687/8; do roku 1810 pozostawał pod patronatem zakonu Krzyżowników z Czerwoną Gwiazdą ; kościół zrębowy, wieża szkieletowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu, prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie (w prezbiterium z fasetą); ołtarz główny regencyjny (ok.1726); ołtarz boczny barokowy; ambona regencyjna; organy z końca XVIII w.; chrzcielnica (I poł.XVIII w.); konfesjonał i. 2 ławy (XVIII w.); zydel ludowy; stacje Drogi Krzyżowej (lud., I poł. XIX w.); obraz Matki Boskiej Bolesnej (pocz. XIX w.); rzeźba św.Jana Nepomucena (I poł. XVIII w.); dzwon odlany po 1750 r. przez J.Nergera z Olesna.

Leave a Reply