91. Laskowice, kościół św. Wawrzyńca

Zbudowany w roku 1686 na miejscu poprzedniego, co potwierdza protokół wizytacyjny z r. 1687. Wieża pozostała ze starego kościoła (protokół nazywa ją “starą’); zrębowy, wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; w nawie nowy strop kasetonowy, w prezbitetium sklepienie kolebkowe. W zakrystii i loży kolatorskiej stropy belkowane. Ołtarz barokowy (ok. połowy XVII wieku) z rzeźbami ś ś Piotra i Pawła, Katarzyny, Barbary i ( w zwieńczeniu) Michała Archanioła, a także z obrazem św. Barbary (ok. połowy XIX wieku). Ambona nowsza z elementami snycerskimi pochodzącymi z XVII wieku. Feretron w obramieniu rzeźbionym (XVIII wiek); zydel ludowy; obraz św. Wawrzyńca (ludowy); 3 krucyfiksy; dzwon (1606) odlany przez Jakoba Gőtza we Wrocławiu. Kościół posiada kryptę grobową, w której spoczywają hrabina Brigitta Buchta von Buchtitz i jej matka (p. Rozdział „Trochę historii, trochę refleksji”).

Leave a Reply