Month: July 2009

116. Rożnów, kościół Świętej Trójcy

Rożnów wymieniony po raz pierwszy 21.07.1297 roku, kiedy to wymieniono Dietricha von Frankenberg jako jego właściciela. Kościół wymieniony po raz pierwszy 14.01.1376. przejęty przez protestantów 1530. Obecny kościół zbudowany 1788; od 1945 katolicki; zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; wieża szkieletowa (słupowa); nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie z fasetami. Ołtarz główny gotycki (ok. 1480) …

Read More 116. Rożnów, kościół Świętej Trójcy

117. Krzywiczyny, kościół św. Trójcy

Kaplica wzmiankowana w 1483. od 1530 w rękach protestantów. Katolicki od 1945 roku. Obecny kościół zbudowany w 1623 roku przez Christopha Bitnera, o czym świadczy niemiecki napis na belce, wymieniający jeszcze dziedzica, pastora i opiekuna kościoła: „Diese Zeit sint gewesen alhir Erbherr Her Adam a Frankenberg von Prosnitz au Reinersdorf Pastor Lysonius Kirchenvater Mat Prykop …

Read More 117. Krzywiczyny, kościół św. Trójcy

118. Wierzbica Dolna, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Poewangelicki. Zbudowany w 1688 roku z fundacji Melchiora von Studnitz, przy czym wieża prawdopodobnie starsza (XVI wiek), później przebudowana. Około 1939 kościół zbudowany na wzór starego z nowego drewna (nie dotyczy to wieży); ze starego kościoła zachowano fragment polichromii stropu, obecnie umocowany na ścianie nawy (scena Sądu Ostatecznego) w obramowaniu. Kościół zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; …

Read More 118. Wierzbica Dolna, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

119. Baldwinowice, kościół św. Trójcy

Wzmiankowany w 1414 jako nowo zbudowany. W latach 1583-1654 w rękach protestantów. W 1651 wzmiankowany w protokołach wizytacyjnych diecezji wrocławskiej. Protokół z roku 1666 informuje o kościele, „którego środkowa część jest murowana, reszta drewniana, dach zniszczony, nie ma wieży, jednak są dwa dzwony, jeden mały między dwiema belkami przy ścianie mocno opuszczony wiszący, drugi duży …

Read More 119. Baldwinowice, kościół św. Trójcy

120. Woskowice Małe, kościół św. Wawrzyńca

Wzmiankowany 1417; od XVI wieku do roku 1654 w rękach protestantów. Protokół wizytacyjny z roku 1666 odnotowuje, że w Woskowicach stał kościół drewniany mający wieżę i wewnątrz niemalowany strop płaski. Obecny kościół zbudowany (lub gruntownie przebudowany w roku 1711. Wieża odnawiana 1721 i 1811. Sam kościół też parokrotnie odnawiany. Zrębowy, na podmurowaniu; oszalowany 1888/9 w …

Read More 120. Woskowice Małe, kościół św. Wawrzyńca

121. Smarchowice Śląskie, kościół św. Krzyża

Istniał już na przełomie XIV i XV wieku. Wzmiankowany w roku 1580. Obecny kościół powstał w początkach XVII wieku, protokół wizytacyjny z 1666 roku mówi, że powstał przed sześćdziesięciu laty („ante sexaginta annos”), więc jeśli wówczas nie popełniono błędu, to datą budowy kościoła jest rok 1606. Od samego początku bezwieżowy, co wynika z tego samego …

Read More 121. Smarchowice Śląskie, kościół św. Krzyża

122. Michalice, kościół św. Michała Archanioła

Wzmiankowany w roku 1288. Obecny kościół zbudowany w 1614 r. przez cieślę Millera ze Starego Miasta, staraniem proboszcza Brzóski. Wizytowany w latach 1638, 1651 i 1666; zwracano przy tym uwagę na polichromię kościoła; w roku 1666 zwrócono ponadto uwagę na solidny dach i na drewniane ogrodzenie wokół kościoła. Kościół drewniany w konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu …

Read More 122. Michalice, kościół św. Michała Archanioła

123. Obórki,

Wzmiankowany 1335, od roku 1534 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany prawdopodobnie w XVI stuleciu (tak się przynajmniej uważa). Przebudowany w wieku XVII i XVIII. Wieża zbudowanan prawdopodobnie w roku 1755 lub przynajmniej wtedy przebudowana (data na chorągiewce na wieży). Konstrukcja ścian nawy częściowo zrębowa, a częściowo sumikowo-łątkowa; prezbiterium fachwerkowe wypełnione drewnem i gliną, wieża …

Read More 123. Obórki,

124. Wrocław, kościół św. Jana Nepomucena (do 1913 w Kędzierzynie)

Zbudowany w XVI wieku w Kędzierzynie. Miejscowość ta, jak wynika z protokołu wizytacyjnego z 1679 roku, należała do parafii w Starym Koźlu. Protokół z roku 1688 wymienia w „pago Kendzierzin” „…kościół o charakterze kaplicy”, który był „zbudowany przez heretyków, cały drewniany i wygładzony, opuszczony i spustoszony, pozostaje niezamknięty (…) nie ma zakrystii (…) dzwonnica drewniana …

Read More 124. Wrocław, kościół św. Jana Nepomucena (do 1913 w Kędzierzynie)

125. Kuźniczysko, kościół Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny

Miejscowość powstała na przełomie XV i XVI wieku. Istniejący tam wówczas kościół był katolicki; później przejęty przez protestantów; w 1671 odebrany protestantom i przekazany katolikom; od 1708 roku znów protestancki. Obecny kościół zbudowany w roku 1746; konstrukcja ścian zrębowa; wieża szkieletowa (słupowa). Kościół zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta (22,65 x 11,1 m) zamkniętego 3-bocznie; wewnątrz …

Read More 125. Kuźniczysko, kościół Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny