117. Krzywiczyny, kościół św. Trójcy

Kaplica wzmiankowana w 1483. od 1530 w rękach protestantów. Katolicki od 1945 roku. Obecny kościół zbudowany w 1623 roku przez Christopha Bitnera, o czym świadczy niemiecki napis na belce, wymieniający jeszcze dziedzica, pastora i opiekuna kościoła:

„Diese Zeit sint gewesen alhir Erbherr Her Adam a Frankenberg von Prosnitz au Reinersdorf Pastor Lysonius Kirchenvater Mat Prykop Andres Dril”

Kościół zrębowy, na podmurowaniu ceglanym; wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy płaskie. Ołtarz główny klasycystyczny (ok. 1800); ambona (XVIII/XIX w.); organy rokokowe; dwie ławy klasycystyczne (ok. 1800); ławy (XVIII w.); chrzcielnica (koniec XVII w.); 2 zydle ludowe; misa chrzcielna cynowa (1730); 2 dzwony: 1) odlany 1696 przez Siegmunda Gőtza we Wrocławiu, fundowany przez Kaspra Heinricha von Frankenberg, 2) odlany 1849; wzmiankowany był niegdyś jeszcze inny dzwon (79cm) z 1483 r. z napisem:
„hilf got maria berot als das vir bgennen das ein gut ende gevene a d m ccc(I)iii”.
Na zewnątrz od strony północnej kościoła soboty, późniejsze niż sam kościół, prawdopodobnie dobudowane w XIX wieku.

Leave a Reply