116. Rożnów, kościół Świętej Trójcy

Rożnów wymieniony po raz pierwszy 21.07.1297 roku, kiedy to wymieniono Dietricha von Frankenberg jako jego właściciela. Kościół wymieniony po raz pierwszy 14.01.1376. przejęty przez protestantów 1530. Obecny kościół zbudowany 1788; od 1945 katolicki; zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; wieża szkieletowa (słupowa); nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie z fasetami. Ołtarz główny gotycki (ok. 1480) odnowiony 1913, w środku ołtarza Matka Boska z Dzieciątkiem, św św. Mikołaj, Michał Archanioł, Piotr, Katarzyna, Jan Ewangelista, Helena, Apolonia, Paweł, Barbara, Bartłomiej. Organy rokokowe, ambona rokokowa, chrzcielnica (ok. 1700); 2 ławy renesansowe (XVII w.); krzesło (pocz. XVIII w.); anioł chrzcielny barokowy (XVIII w.); epitafium ludowe drewniane (1718); kartusz herbowy (XVIII w.); dzwon (1523); był jeszcze niegdyś dzwon z 1685 roku. Obok kościoła grobowiec (1780) zbudowany na życzenie generała-majora Karla Adolfa Augusta von Eben und Brunnen, ceglany, w kształcie piramidy, odnawiany 1930.

Leave a Reply